Camilla Gunell (Svar på spørgsmål)

Upplýsingar

Gerð
Svar við fyrirspurn
Ræðunúmer
137
Notandi
Speaker role
Vicelantråd, Åland
Dagsetning

Jag vill också tacka för frågan, jag tycker den är mycket relevant och aktuell. Från åländsk sida har vi många gånger behov av mer arbetskraft och har svårt att hitta arbetskraft, och vi vet att i närregionerna runt om oss finns det människor som går utan arbete. Det här är antagligen en problematik som finns i hela Norden så jag tycker frågan är mycket relevant, och man borde snabbt gå till nästa steg för att på alla sätt samordna arbetsförmedlingarnas roll i Norden så att det blir öppnare. Det är också mycket bra att Finland nu åtgärdar den problematik som minister Lindström nämner, för det är ett hinder för människor att ta arbete om man är för strikt i systemen och anslutning till olika försäkringskassor.