Ari Jalonen (Svar på replik)

Upplýsingar

Gerð
Svar við athugasemd
Ræðunúmer
328
Notandi
Speaker role
Nordisk Friheds talsperson
Dagsetning

Arvoisa presidentti! Nyt on ympäri maailmaa tehty useita tieteellisiä tutkimuksia, jotka kiistatta osoittavat sen, että pelastajien ja palomiesten työ on syöpävaarallista ja syöpäriskiä kohottavaa. Näin ollen voidaan oikeastaan todeta se, että palomiehiä tutkimalla saadaan koko tämän yhteiskunnan tilasta lisätietoa.

Tämä kokoelma, joka tästä sitten tullaan tekemään, on nyt todella hyvä. Tämä on ainutlaatuinen koko maailmassa; kerätään kokoon yhteenveto näistä kaikista asioista. Näin pystytään myös sitten ohjaamaan vaikka Pohjoismaiden kesken eri tutkimuksia yhteen, jolloin saadaan kokonaiskuvaa paremmaksi. Se helpottaa koko yhteiskunnan syöpätutkimusta.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade president! Det har företagits flera vetenskapliga undersökningar som obestridligen visar att brandmän och räddningspersonal löper risk för cancer i sitt arbete. Vi kan egentligen bara konstatera att vi lär oss mer om hela samhällets tillstånd genom att undersöka brandmän. Denna sammanfattning som vi ska göra senare är mycket bra. Den är unik i hela världen; vi gör en sammanfattning av alla dessa punkter. På så sätt kan vi till exempel sammanlänka undersökningar i de nordiska länderna och få en bättre helhetsbild. Det underlättar cancerforskningen i hela samhället.