Britt Lundberg (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
386
Notandi
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Dagsetning

Herr president! Tack ministern för redogörelsen! Reformarbete är viktigt och har fått en god start. Vi välkomnar mer politik i det nordiska samarbetet och gläds även åt att budgetarbetet går i den riktningen. Vi är även till freds med flexibiliteten och smidigheten i ministerarbetet, att det bland annat utvecklas ad hoc-ministermöten, vilket möjliggör att man kan agera på aktuella och kanske även akuta frågor.

Den utrikespolitiska debatten i går är ett exempel på hur vissa frågor engagerar oss ledamöter. Det är vår gemensamma uppgift genom den tilltänkta länken mellan ministrarna och partigrupperna att få debatten under sessionerna att fungera ännu bättre, både innehållsmässigt och rent praktiskt. Vi behöver mer politik, mer känsla. Det gäller också toppmötet eller statsministerdebatten. Det ger tillfälle för oss att konkret följa upp att våra gemensamma ambitioner arbetas med och prioriteras i regeringarna. Det är regeringarna som i slutändan har verktygen och uppgiften att konkret få saker att hända.

Vi prioriterar arbetet mot gränshinder mycket högt, och för att nå resultat krävs det att regeringarna samordnar sina synpunkter och beslut i ännu högre grad. Vi ska kunna säga och höra, precis som Axel Johnson påpekade i går, att de nordiska länderna och självstyrande områdena sjunger för varandra. Det betyder bland annat att en minister kan samla ihop andra ministrars synpunkter och således kunna föra fram en gemensam nordisk syn på saken under sessionen och utåt i världen.

Jag vill avslutningsvis tacka den nuvarande finska samarbetsministern för ett engagerat arbete. Det är det personliga engagemanget som det i slutändan handlar om för att man ska kunna lyfta det nordiska samarbetet till en ny nivå.