Lars Tysklind (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
487
Speaker role
Midtergruppen, Valgkomitéens talsperson
Dagsetning

Herr president! Som valkommitténs ordförande kan jag konstatera att det har varit en bra process. Jag vill säga några ord innan jag överlämnar förslaget, som jag har sett har delats ut på bänkarna.

Jag är ny i valkommittén, men jag har ju varit med en del år i Nordiska rådet. De senaste åren har det varit ganska långa och ibland lite svåra förhandlingar kring olika poster, särskilt fördelningen av ordförande- och viceordförandeposterna. Det kulminerade i viss mån förra året då vi krympte antalet ordförandeposter och viceordförandeposter. Det blev väldigt långdragna förhandlingar förra året.

Därför har valkommittén haft en ny inriktning, att fördela efter styrkeförhållanden och med hänsyn till en viss kontinuitet. Det kan låta lite osäkert. Men allt bygger egentligen på förtroende, så över tid ska alla partigrupperingar känna att man får det inflytande man har rätt till enligt valresultatet.

I år har det varit en väldigt bra process, och jag tackar kommitténs medlemmar för arbetet. Det är glädjande att vi har fått ihop ett förslag som vi är ganska nöjda med vad gäller både balans mellan nationer och könsmässig balans. Egentligen har vi i Nordiska rådet en icke riktigt bra könsbalans, 38 kvinnor och 49 män. Det kanske är något för de nationella delegationerna att fundera på till nästa gång. Ni är ändå väl valda allihop.

Vidare kan vi konstatera att 2017 övertar Finland presidentskapet i Nordiska rådet. Den finska delegationen har nominerat Britt Lundberg från mittengruppen som president och Juho Eerola från Nordiska frihet som vicepresident. Vi i valkommittén ställer oss naturligtvis bakom dessa nomineringar och föreslår att de väljs till president respektive vicepresident.

Till slut vill jag prisa årets process och säga att valkommittén enhälligt står bakom förslagen.

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sessioner-og-moeder/nordisk-raads-sessioner/68.-session-2016/protokol-68.-session-2016/sessionspeech_listing_advancedhttp://www.norden.org/da/nordisk-raad/sessioner-og-moeder/nordisk-raads-sessioner/68.-session-2016/protokol-68.-session-2016/sessionspeech_listing_advancedhttp://www.norden.org/da/nordisk-raad/sessioner-og-moeder/nordisk-raads-sessioner/68.-session-2016/protokol-68.-session-2016/sessionspeech_listing_advanced