Rasmus Ling (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
335
Notandi
Speaker role
Utskottet för ett hållbart Nordens talesperson
Dagsetning

Herr president! Detta handlar om att förstärka konsumenternas roll i kampen mot klimatförändringarna. Vi har en lång tradition i Norden av att samarbeta och gemensamt hantera gemensamma utmaningar. Klimatförändringarna är en stor utmaning, inte minst globalt. Det är oroande på många sätt, och det riskerar att leda till globala konflikter. Men det innebär också möjligheter. Omställningen till en fossilfri värld kommer att innebära framväxt av nya företag, ny teknik och nya innovationer.

De nordiska länderna är tillsammans världens elfte största ekonomi. Det gör att vi får en styrka på den globala arenan som vi inte har var och en för oss själva. Stater och företag har viktiga roller för att hantera och bekämpa klimatförändringarna och utsläppen. Men vi har också makt som konsumenter. Medlemsförslaget från Mittengruppen handlar om att förstärka konsumenternas roll i kampen mot klimatförändringarna. Det finns ingen motsättning, utan tvärtom: I en marknadsekonomi finns både företag och hushåll och även stater som sätter upp spelreglerna. När alla marknadens aktörer samverkar kan en omställning gå fort. Det finns andra exempel på miljöproblem som har gått fort att åtgärda. Det handlar om bly i bensin, och vi kan också se hur man i Norge har arbetat med att främja elbilar.

En färsk rapport från Nordiska ministerrådet visar att över 70 procent av utsläppen kan härledas till hushållens förbrukande och konsumtion. Det är därför helt avgörande att inkludera konsumenter i frågan. Utskottet föreslår och rekommenderar Nordiska ministerrådet att utveckla systematiska metoder för att aktivera medborgare och utbyta erfarenheter mellan länderna gällande konsumenter som förändringsagenter i kampen mot klimatförändringar. Det handlar även om att etablera ett årligt nordiskt evenemang för medborgares aktion mot klimatförändringar.