13. Jan Erik Messmann (Spørgsmål)

Upplýsingar

Speech type
Fyrirspurn
Speech number
13
Speaker role
N-gruppens talsperson
Date

Dear Madame Prime Minister! Thank you very much for your nice speech and your answers! We in the Nordic Freedom Group would like to congratulate you on the Brexit referendum. Democracy is a wonderful thing. We are all convinced that this will be good for the United Kingdom in the years to come. 

The Nordic countries are a mix of members and non-members of the European Union. However, due to our common way of thinking and shared culture and values, we have had a long history of working together in a positive and constructive fashion. I am the last speaker, so I am sure you have answered some of this before, but we would like to know how you see the future cooperation and trade cooperation between the UK and the Nordic countries in the many years to come.

Skandinavisk oversættelse:

Kära fru premiärminister! Tack så mycket för ert fina tal och era svar! Vi i Nordisk frihet vill gratulera er till folkomröstningen om brexit. Demokrati är någonting underbart. Vi är alla övertygade om att detta kommer att vara bra för Storbritannien under kommande år. 

De nordiska länderna är en blandning av medlemmar och icke-medlemmar i Europeiska unionen. Men på grund av gemensamma synsätt och gemensamma kulturer och värderingar har vi en lång historia av positivt och konstruktivt samarbete. Jag är den siste talaren och är säker på att ni har svarat på en del av dessa frågor tidigare, men vi skulle vilja veta hur ni ser på det framtida samarbetet och handelssamarbetet mellan Storbritannien och de nordiska länderna under kommande år.