131. Vivian Motzfeldt (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
131
Speaker role
Præsident af Vestnordisk Råd
Date

Tak. Ærede præsident, kære nordiske venner. Det er mig en stor ære at stå her foran jer, for Vestnordisk Råd har endnu en gang fået lov til at deltage i jeres session. Vestnordisk Råd er en parlamentarisk samarbejdsorganisation for Island, Grønland og Færøerne. Vestnordisk Råd og Nordisk Råd følger som tidligere tæt med i hinandens arbejde, og jeg vil ved denne lejlighed sige tak for invitationen til en meget interessant temasession i Akureyri i april, hvor havet var i fokus.

En repræsentant for Nordisk Råd deltog også i vores årsmøde, som denne gang blev afholdt i Tórshavn. Vores tema på årsmødet var de vestnordiske landes stilling i den nye geopolitiske virkelighed. Vi inviterer selvfølgelig vores venner i Nordisk Råd til vores temakonference i januar, hvor vi vil fortsætte med at debattere vores tema fra årsmødet.

Verden ændrer sig i stor hast, og det er vigtigt for os i Norden og ikke mindst i Vestnorden at kunne følge med og være med til at beslutte vores fremtid. Sidste år fik Vestnordisk Råd observatørstatus i Arktisk Råd. Det giver os en bedre mulighed for at kunne følge nøje med i udviklingen i Arktis, hvor vi bl.a. oplever, at temperauren stiger hurtigere end i resten af verden på grund af klimaforandringerne. Her har Nordisk Råd og Vestnordisk Råd endnu en anledning til at fortsætte samarbejdet.

Kære venner. I denne omskiftelige og nogle gange lidt for spændende tid er det vigtigt med gode venner, som deler vores værdier om tillid, åbenhed, ligestilling, lighed og bæredygtighed. Vores samarbejde har altid været vigtigt, men sikkert aldrig så vigtigt som nu. Tak for ordet.