136. (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
136
External speaker
James Stockan
Speaker role
Leader of the council, Orkney Islands Council
Date

Can I tell you just how thrilled I am to be here with you this morning? It has been part of a lifelong ambition for me to come and be at the Nordic Council.

Orkney has a very different history from many parts of the world. We were longer a part of the Norse kingdom than we have been a part of the United Kingdom, and it was only because of a wedding gift we were given away by you to the Scots, many years ago, in 1468. People often say to me "Why on earth did that happen?", and I think I concur with them at times. Why are we not still a part of you? That is a question to be asked, and to be left hanging.

But now, with the tectonic plates of politics changing in Britain, with Brexit and with possibilities of other referendums, I think it is time for us to reach out to the world, like the Nordics do, and embrace friendship. We are here to say we are, and always will be, your friends. We have the same ambitions, we are looking at the same things that we are investigating for the future, we are looking at climate change, we are looking at how we work with energy.

In Orkney, we have a number of world firsts in marine technologies. We have switching gear for grid systems, we are working, like you, on hydrogen ferries, we are working on electric aircraft, and we would like to collaborate more with the Nordic countries. We want to work together so that we can make a better world. We know that you are interested in that, we know that you have a deep passion for extended families, like we do. We know that we have a rich history together, and we're just here today to say: Can we explore to find new ways to make that come to life? As the world changes, we want to change in the right direction, we want to be with you.

And I would just like to finish by saying that there is no place outside this chamber, I don't believe, that is more Nordic. In Orkney, we think in a Nordic way, we act in a Nordic way. All our place names are Nordic, all our islands have Norse names, and all our family names are Norse names. We don't think there is anywhere outside this chamber that has more of a Nordic flavour to it, so we just want to thank you all for inviting us here today, so that we can begin - hopefully - a dialogue on how we can support each other. Tusen takk!

Skandinavisk oversættelse:

Om ni visste hur spännande det känns att vara med er här denna morgon. Det har varit en livslång dröm för mig att få närvara vid Nordiska rådet.

Orkneyöarna har en mycket annorlunda historia än många andra delar av världen. Vi hörde till det norska kungariket längre än vi har hört till Storbritannien, och det var bara på grund av en bröllopsgåva som ni gav oss till Skottland, för många år sedan, år 1468. Folk säger ofta till mig: "Varför i hela världen hände det?", och jag tror att jag tidvis håller med dem. Varför hör vi inte längre till er? Det är en fråga som torde bli obesvarad.

Men nu, då kontinentalplattor förskjuts i den brittiska politiken, med brexit och eventuella andra folkomröstningar, tror jag att det är dags för oss att blicka ut mot världen såsom nordborna gör och välkomna vänskapen. Vi är här för att säga att vi är och alltid kommer att vara era vänner. Vi har samma mål, vi står inför samma frågor då vi betraktar framtiden, vi står inför klimatförändringar, vi arbetar med energifrågor.

På Orkneyöarna är vi först i världen på många områden av marin teknik. Vi har ställverk i elnät, vi håller på att utveckla vätgasdrivna färjor liksom ni, vi håller på att utveckla eldrivna flygplan och vi vill samarbeta mer med de nordiska länderna. Vi vill samarbeta så att vi kan skapa en bättre värld. Vi vet att ni är intresserade av det, vi vet att ni har en djup passion för utvidgade familjer liksom vi har. Vi vet att vi har en rik gemensam historia och vi är här i dag för att säga: Kan vi finna nya sätt att väcka den till liv? Då världen förändras vill vi förändras i rätt riktning, och vi vill vara med er.

Jag vill avsluta med att säga att jag inte tror att det finns något ställe utanför denna sal som är mer nordiskt. På Orkneyöarna tänker vi nordiskt, vi handlar nordiskt. Alla våra ortnamn är nordiska, våra öar har nordiska namn och alla våra släktnamn är nordiska namn. Vi tror inte att det finns något ställe utanför denna sal som har en mer nordisk karaktär, så vi vill tacka er alla för att ni bjudit oss in hit så att vi kan inleda - förhoppningsvis - en dialog om hur vi kan stöda varandra. Tusen tack!