310. Mogens Jensen (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
310
Person
Speaker role
S-gruppens talsperson
Date

Tak, præsident. Kære kolleger. Det her forslag fra Den Socialdemokratiske Gruppe har til formål at øge kendskabet til musikken, sangteksterne, musikerne i vore enkelte nordiske lande blandt hverandre.

Hvad gavn har vi af det? Ja, f.eks. bidrager musikken på tværs af de nordiske lande jo selvfølgelig til at øge sprogforståelsen. Når vi lytter til tekster skrevet på andre nordiske sprog og lytter til de vidunderlige kunstnere, vi har på tværs af de nordiske lande, er det med til at fremme vores sprogforståelse og selvfølgelig også at berige os med den del af kulturen, som musikken udgør i de enkelte nordiske lande.

Herudover kan det også have til formål at sikre et større marked for musikken, vi producerer i vores enkelte lande. Norden som helhed er jo et stort marked, og vi er faktisk alt for dårlige til også at udnytte den del af vores marked, der handler om at købe, bruge, udnytte, lytte til hinandens musik.

Den model, vi her lægger frem for at prøve at udbrede kendskabet til nordisk musik, stammer fra Danmark. I over 18 år har vi haft en organisation, der hedder Spil Dansk, som har formået at skabe det, der hedder Spil Dansk-ugen i Danmark, hvor særlig public service-radiokanaler, men også andre medier og spillesteder rundtomkring har et særligt fokus på den danske musik og specielt sangere i den danske musik. Det er blevet en stor succes i Danmark, og Spil Dansk er nu i gang med sammen med Danmarks Radio - altså den danske public service-station - at tage kontakt til de øvrige nordiske public service-stationer og musikaktører rundt over hele Norden for at sikre opbakning til at lave en spil nordisk-dag eller -uge hvert år, hvor fokus altså er nordisk musik.

Vi synes, det er et vigtigt initiativ. Vi synes, det skal have politisk opbakning og medvind. På sigt skal sådan noget drive sig selv, og public service-stationerne har jo mulighederne for også selv at afsætte ressourcer til det. Men det kræver et lille løft på vejen, og derfor opfordrer vi med det her forslag Nordisk Ministerråd og for så vidt også Nordisk Råd til at bakke op om projektet og sikre, at det kommer godt i vej.