357. Paula Bieler (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
357
Person
Speaker role
Nordisk Friheds talsperson
Date

Fru president! Jag har i det längsta försökt undvika att över huvud taget kommentera eller nämna Greta Thunberg, men det blir omöjligt när vi har försökt dela ut ett pris till henne som hon vägrar ta emot. Jag vill börja med att säga emot henne på två punkter.

För det första har jag reagerat starkt mot uppmaningen att drabbas av panik. Panik leder sällan till bra lösningar och konstruktivt arbete. Jag föredrar att fokusera på hopp och vad vi kan göra.

För det andra tycker jag inte att vi ska enbart lyssna på forskarna. Jag vill inte lyssna på forskarna; jag vill stötta forskarna. Det hänger väldigt tajt ihop med just hoppet.

Jag tror inte att det ligger något slags ondskefull konspiration bakom att man gör dåliga val eller att tidigare generationer medvetet har försökt skada samhället och nuvarande generationer. Tvärtom har man gjort de val man har gjort för att försöka göra det bästa. När man övergick till att använda fossila bränslen gjorde man det för att inte överanvända de träd och skogar som fanns då och som man brände upp. Sedan har man efter hand lärt sig vad det får för konsekvenser.

Vi måste fokusera på forskningen. Vi måste fokusera och tro på att man kan hitta bra lösningar. Det forskas alltjämt på nästa generations kärnkraft. Den är inte i kommersiellt bruk, vilket man ofta får höra, men forskning pågår. Det kan ge ren och säker energi med det bränsle vi redan har använt och som vi i dag har svårt att hitta slutförvar för. Vi behöver forska mer på hur man kan lagra energi och exportera den från sådana källor till de länder och områden där det inte finns möjlighet till det, och det gäller även solkraft och vindkraft. Där det finns möjlighet att producera på det sättet måste man titta på hur man bättre kan exportera energin till andra länder.

Vi behöver forska på olika sätt att förbättra tekniken. Det handlar inte om vår nivå, det vill säga näst intill lyxkonsumtion, utan om de länder som mest av allt behöver ta de första stapplande stegen mot en bättre välfärd och som inte har råd att vänta på att man ska putsa lite mer på den finaste tekniken. De behöver få den mest basala tekniken på ett grönare sätt. Där behöver vi lägga våra resurser.