378. Åslaug Sem-Jacobsen (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
378
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Dagsetning

Midtengruppen støtter forslaget og deler visjonen om at Norden skal bli ledende innenfor bærekraftig havbruk og havøkonomi. Havet gir arbeidsplasser langs hele den nordiske kysten, og i noen av våre mer landlige områder er det tiltrengte arbeidsplasser innenfor kompetanse som er viktige. Gjennom eksport til hele verden gir næringen også store inntekter som sikrer velferden for innbyggerne våre. Det er potensial for vekst, for sjømat vil bli stadig viktigere i et folkehelse- og klimaperspektiv framover.

Midtengruppen erkjenner dog at det finnes utfordringer i havøkonomien. Problemene med avfall fra anleggene, lakselus og lokal overproduksjon er ennå ikke løst, ei heller bruken av soya i fôr, som kan gå på bekostning av regnskogen. Disse utfordringene må løses dersom næringen fortsatt skal ha høy legitimitet og tillit blant myndigheter og forbrukere.

Midtengruppen mener at framtidens Norden skal bygges på grønn vekst. Det er da helt avgjørende at man samles om å finne en god balanse mellom næring og miljø. Vi er derfor glade for at dette medlemsforslaget utfordrer Nordisk ministerråd til å tenke enda mer bærekraftig om havet. Skal vi lykkes her, blir det nødvendig med felles miljøkrav for næringen, det blir nødvendig med en klar felles havøkonomisk strategi, det blir nødvendig med mer forskning på bærekraftig havbruk, og det blir nødvendig med reduserte klimagassutslipp fra transporten av varene gjennom Norden.

Midtengruppen mener også at det her kreves mer samarbeid om en sirkulær tilnærming til havbruksnæringen, både i produksjonen av fôr og i behandlingen av avfall. Men, nordiske venner, det kan vi få til, og dette forslaget vil bidra til det.