305. Tone Wilhelmsen Trøen (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
305
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

President! Takk for ordet. Dette er en interessant sak, for her er ikke de vanlige politiske skillelinjene til stede. I Norge er det slik at Høyre er det partiet som faktisk i regjering la frem en rusreform som i veldig stor grad møter nettopp det som Nordisk grønt venstre foreslår her. Jeg vil derfor si til representanten Honkasalo at jo, vi har kunnskap om dette i utvalget. Utfordringen er - og dette tror jeg vi må ta på alvor - at her er vi kommet ulikt i de ulike parlamentene, i behandlingen av dette utrolig viktige spørsmålet. Rusavhengige lever altså 20 år kortere liv enn resten av befolkningen. Det er en av våre store sosiale utfordringer og velferdsutfordringer i Norden.

Men man kan heller ikke forvente at alle land skal kunne forplikte seg til mer i Nordisk råd enn man gjør i sine egne parlamenter. I Stortinget i Norge var Høyre skuffet over at Arbeiderpartiet ikke støttet vår rusreform da vi la frem den sammen med våre regjeringspartnere og med støtte av andre partier, fordi det i prinsippet var den samme rusreformen som Thorvald Stoltenberg i sin tid snakket varmt om.

Likevel er det slik at vi i velferdsutvalget har mange viktige satsingsområder på velferdsområdet, som Angelika Bengtsson sa. Dette er ikke av de satsinger vi har på vår arbeidsplan nå. Derfor har vi ment at det var riktig at vi denne gangen ikke går videre med dette forslaget, men det er utrolig viktig at alle vi som tar ansvar i egne parlamenter, jobber med dette videre, for her er det store sosiale skiller i våre samfunn, mellom dem som har utfordringer med rus og psykisk helse, og dem som ikke har det.