333. Emma Berginger (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
333
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Herr president! Som gammal trafikpolitiker kan jag inte låta bli att ta ordet under denna debatt. Jag välkomnar de förslag till beslut som läggs fram här. 

Sjöfarten är ett viktigt transportsätt, som dock alltjämt lider av betydande fossilberoende. Det är samtidigt ett energieffektivt transportsätt som har god potential, och just därför är det viktigt att vi gemensamt arbetar för att minska utsläppen från sjöfarten. 

Sjöfart är i grunden en internationell företeelse som i stor utsträckning regleras på internationell nivå. Det är intressant att följa utvecklingen i EU-sammanhang och arbetet med EU maritime strategy. Just med tanke på detta tror jag att nordiskt samarbete är helt avgörande för att vi ska kunna påverka utvecklingen av sjöfarten i en hållbar och grön riktning. Jag tror också att det gynnar våra nordiska länder att jobba med de olika förslagen när det gäller dialogen men också arbetet för att utveckla ett gemensamt miljöindex. 

Jag tackar så mycket för förslaget och yrkar bifall till det.