15. Ráðherranefndartillögur og skýrslur

Præsident: HANS WALLMARK

Præsidenten: God morgon allihop. Vänligen inta era platser.

Vi behandlar nu den nya dagordningspunkt 15: Ministerrådsforslag og redegørelser

Dokumentation:

  • Betænkning over Nordisk Ministerråds samlede budget 2016, B 302/præsidiet; C 2/2015
  • Redogörelse för nordiskt funktionshindersamarbete – Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder och Handlingsplan för funktionshindersamarbete, Dokument 6/2015

Herr president! I budgetprocessen för budgeten 2015 tog vi ett första men viktigt steg mot att förbättra den nordiska budgeten. Resultaten är en mer överskådlig, läsarvänlig och transparent budget…

Related case: Nefndarálit forsætisnefndar um Fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2016

Fundarstjóri. Kæru norrænu vinir. Árið 2015 er árið sem unnið er samkvæmt nýju ferli við gerð fjárlagaáætlunar en því var breytt bæði hjá Norrænu ráðherranefndinni og Norðurlandaráði. Það hefur í…

Related case: Nefndarálit forsætisnefndar um Fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2016

Herr president, åhörare och delegater! Jag har inte varit invald i presidiet tidigare, så jag tillåter mig att ha synpunkter. Jag har även framfört dem i Mittengruppen.

Om vi ska profilera…

Related case: Nefndarálit forsætisnefndar um Fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2016

Jeg synes det var mange riktige observasjoner i Pernilla Gunthers innlegg – hvilken profil har vi, hvorfor er vi uklare? De som ønsker å innvirke på budsjettet, skal i hvert fall ikke ha…

Related case: Nefndarálit forsætisnefndar um Fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2016

Arvoisa puheenjohtaja! Kiitos ministerille selonteosta.

Michael Tetzschnerillä oli paljon hyviä mielipiteitä esimerkiksi kesäyliopistoon liittyen. En käy niitä nyt toistamaan tässä, kun on…

Related case: Nefndarálit forsætisnefndar um Fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2016

Jorodd, ja – det stemmer. Det er mange som lurer på mitt navn. Det er bare fem i Norge som heter Jorodd. Årsaken er at moren min heter Jorunn og faren min heter Odd, og da ble det Jorodd. Hadde…

Related case: Nefndarálit forsætisnefndar um Fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2016

Herr president! Vi socialdemokrater har tyckt att den nya budgeten har en utvecklingspotential, för att säga så. Den kan bara bli bättre. Den var väldigt knackig, och det finns en hel del att…

Related case: Nefndarálit forsætisnefndar um Fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2016

Tak, præsident. Der findes heller ikke mange i Island, som hedder Steingrímur Jóhann Sigfússon. Og tak i øvrigt for det, du sagde om Nordens Hus – jeg er helt enig i, at der har Norden et stort…

Related case: Nefndarálit forsætisnefndar um Fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2016

Herr president! Jag vill tacka för alla kommentarer till budgeten. Jag kanske ska börja med en precisering. Saker håller på att hända ganska fort här. Som jag sade har det inte beslutats om en ny…

Related case: Nefndarálit forsætisnefndar um Fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2016

Herr president! Jag har glädjen att presentera Nordiska ministerrådets redogörelse för funktionshinderssamarbete som gäller för åren 2013–2015. Vi känner alla till Förenta nationernas konvention…