Bioøkonomi og bærekraftig transport – ny utgave av “Green Growth the Nordic Way”

27.02.14 | Nyhet
Vandkraftværk på Island
Fotograf
Sigurður Ólafsson/norden.org
NordBio – et nytt nordisk initiativ innenfor bioøkonomi – og konklusjonene på et større regionalt prosjekt om energi og transport er temaene som står i fokus i den nye utgaven av nettmagasinet “Green Growth the Nordic Way”.

En av Nordisk ministerråds viktige funksjoner er å være en møteplass for politikere, tjenestemenn, forskere, forretningsfolk og engasjerte personer fra hele spekteret av NGOer og andre organisasjoner.

I den nye utgaven av "Green Growth the Nordic Way" kan du lese om to slike møteplasser:

  • En konferanse avholdt på Island som lanserer et nytt nordisk bioøkonomiinitiativ, NordBio – en del av programmet for det islandske formannskapet for Nordisk ministerråd i 2014.
  • En konferanse i Stockholm som runder av Nordisk ministerråds såkalte globaliseringsinitiativer, med energi og transport som temaer.

Vi håper ideene fra begge arrangementene vil nå ut både i og utenfor Norden.

Les mer på www.nordicway.org.

Følg oss på Facebook eller få mer informasjon om de nordiske statsministernes initiativ for grønn vekst.