Bioekonomi och hållbara transporter – Nytt nummer av ”Green Growth the Nordic Way”

27.02.14 | Nyhet
Vandkraftværk på Island
Fotograf
Sigurður Ólafsson/norden.org
NordBio, ett nytt nordiskt initiativ rörande bioekonomi, liksom slutsatserna från ett stort regionalt projekt om energi och transporter är ämnena som står i fokus för det senaste numret av webbtidningen ”Green Growth the Nordic Way”.

En av Nordiska ministerrådets främsta funktioner är att fungera som mötesplats för politiker, tjänstemän, forskare, verksamma inom näringslivet och engagerade personer från hela spektrumet av frivilligorganisationer och andra organisationer.

I det nya numret av ”Green Growth the Nordic Way” kan du läsa om två sådana mötesplatser:

  • En konferens som hölls på Island för att lansera det nya nordiska initiativet inom bioekonomi, NordBio – en del av Islands ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet 2014.
  • En konferens i Stockholm som avrundning på ett av de så kallade globaliseringsinitiativen från Nordiska ministerrådet som handlade om energi och transporter.

Vi hoppas att idéerna från båda dessa mötesplatser kommer att spridas inom och utanför Norden.

Läs mer på www.nordicway.org

Följ oss på Facebook eller få mer information om de nordiska statsministrarnas initiativ för grön tillväxt