En milepæl for mat og helse: Det nordiske samarbeidet viste vei på COP28

15.12.23 | Nyhet
Food takeover
Photographer
Andreas Omvik
FNs klimatoppmøte COP28 var en milepæl for mat og helse: For aller første gang ble matsystemenes betydning i klimaarbeidet anerkjent. De nordiske landene viste vei ved å arrangere en rekke kritiske høynivådebatter og ikke minst ved å legge fram den nyeste forskningen om ernæring og klima.

Under klimatoppmøtet i Dubai samlet arrangementet “Food Systems Takeover” i den nordiske paviljongen – og det offisielle COP28-sidearrangementet om helse, mat og klimaarbeid – noen av verdens mest innflytelsesrike stemmer om det akutte behovet for sunne og bærekraftige matsystemer. 
“Det er ikke matsystemene som ikke fungerer. De responderer presist på impulsene de mottar. Og de mottar gale impulser. Maten prissettes ikke riktig, verken med hensyn til miljø, helse eller rettferdighet”, sa administrerende direktør for Gain Lawrence Haddad under debatten i den nordiske paviljongen.

Akutt behov for å endre matsystemene våre

Det er åpenbart behov for å endre matsystemene våre. De må bli mer bærekraftige, mer konkurransedyktige og mer rettferdige. Karen Ellemann, generalsekretær for Nordisk ministerråd, understreket hvor viktig det er å koble aktører innenfor klima, helse og mat for å få dette til å skje.

“Vi kan aldri fase ut maten slik vi skal gjøre med fossilt drivstoff. Mat er en forutsetning for livet”, sa Ellemann da hun snakket om behovet for å endre matsystemene våre så de blir mer bærekraftige.

Under “Food Systems Takeover” i den nordiske paviljongen 10. desember snakket Stefanos Fotiou, leder for UN Food Systems Coordination Hub, om hvor viktige både dagen og det økte fokuset på matsystemer på denne utgaven av COP er. De nordiske landene inntok en ledende rolle i arbeidet for endring.

“Dette er den nest viktigste dagen jeg har opplevd på et COP. Den første var dagen da Parisavtalen ble inngått, under COP21 i Paris. Jeg tror framdriften som har oppstått her, må opprettholdes de neste to til tre årene.”

De nordiske landene er pionerer

Det nordiske samarbeidet har på ulike måter satt matsystemer på klimadagsordenen siden 2017, og med de nylig lanserte nordiske ernæringsanbefalingene 2023 (NNR2023) er det skapt en sterk kobling mellom sunne mennesker og en sunn planet.

“Hvis matsystemene leverer sunn kost til alle, kan vi redde 8 millioner liv hvert år”, sa dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør for Verdens helseorganisasjon WHO, under det offisielle COP28-sidearrangementet om helse, mat og klimaarbeid. Han fortsatte: 

“De nordiske landene har vært pionerer for mange politiske gjennombrudd, blant annet for koblingen mellom klima og ernæring.”

NNR2023 er en åpent tilgjengelig publikasjon og tilbyr et rammeverk som kan tilpasses til ulike kontekster. Det nordiske samarbeidet håper anbefalingene kan være til nytte for regioner, land og organisasjoner verden over.

Fra debatter til handling

Matsystemer og helse fikk oppmerksomhet på et helt nytt nivå på COP28. Klimatoppmøtet i Dubai bød på de første temadagene for henholdsvis helse og mat. 143 land vedtok COP28 UAE-erklæringen om klima og helse, og 134 land vedtok COP28 UAE-erklæringen om mat og jordbruk. Dessuten ble matsystemer for første gang nevnt i den endelige avtalen. Det er imidlertid fortsatt mye som må gjøre, og de politiske forpliktelsene vil bli fulgt opp fram til og under COP29. 


“Vi kan ikke snakke om sunn og bærekraftig kost for alle med mindre regjeringer begynner å støtte opp om det vi faktisk ønsker at folk skal spise. Anbefalingene deres må også gjenspeiles i offentlige anskaffelser og finanspolitikk, og myndighetene må tilrettelegge hele den politiske verktøykassen”, sa Gunhild Stordalen, grunnlegger av og president for EAT, under høynivådebatten “Food Systems & Healthy Diets for Climate Action” på den nordiske paviljongen.