Delta i fotokonkurranse for unge i Norden, og tjen 25 000 danske kroner

26.03.19 | Nyhet
Fotograf
Fotograf
Justin Main
I Nordisk ministerråd bruker vi mange bilder til publikasjoner, presentasjoner, kampanjer og arrangementer i sosiale medier, og ikke minst på vårt nettsted norden.org. Vi inviterer derfor unge i Norden til å bidra til bildearkivet vårt. Aldersgrensen er 30 år.

Bildene skal skildre likestilling, digitalisering, funksjonsnedsettelser, demokrati eller integrering. Hvis din idé blir valgt ut, får du 25 000 danske kroner for arbeidet. Vi velger ut i alt åtte av de innsendte forslagene – ett forslag fra hvert av de nordiske landene pluss ett fra henholdsvis Åland, Færøyene og Grønland. Bildene vil tas inn i vårt bildebibliotek, hvor alle interesserte vil kunne hente og bruke dem som de vil. Vårt eneste krav er at brukerne krediterer fotografen.

Dine bilder

Bildene skal være i samsvar med retningslinjene i vår designmanual http://design.norden.org/billeder. Det er særlig viktig at du leser avsnittet om livet i Norden. Vi er på utkikk etter fotografier av alle slags mennesker i de nordiske landene.

Bildene skal som nevnt skildre ett av nedenstående fem områder. For hvert område har vi skrevet noen stikkord som du kan ta utgangspunkt i. Du er også velkommen til selv å komme med forslag til andre motiver, men de må være innenfor ett av de fem områdene.

Vi vil altså bruke bildene til mange forskjellige formål: nettsider, publikasjoner, sosiale medier, presentasjoner, kampanjer og arrangementer. De skal kunne brukes i både små og store formater. Sammen og hver for seg. Derfor er det viktig at det er en viss ro i bildene. Noen bilder kan gi et stort overblikk, mens andre viser detaljer tett på.

Likestilling

 • Metoo-bevegelsen
 • Menn i kvinneyrker eller kvinner i mannsyrker
 • Kvinner i lederstillinger
 • Foreldre i permisjon
 • Fleksibilitet for småbarnsforeldre (arbeidstid, hjemmekontor)

Digitalisering

 • Intelligent trafikkregulering
 • Intelligente hjem
 • Kunstig intelligens (AI)
 • Digitale helseløsninger
 • Digitale sosiale løsninger

Mennesker med funksjonsnedsettelser

 • Familieliv
 • Hverdagsliv
 • Konferanser, møter, arbeidsliv
 • Skole og utdannelse
 • Fritid (reiser, mosjon, natur, kollektivtrafikk)
 • Deltakelse i det politiske livet

Integrering

 • På arbeidsplassen
 • Unge i fritidsaktiviteter
 • Barn, unge og voksne på skolen / i utdannelse
 • Utsatte boligområder

Demokrati

 • Involvering
 • Dialog mellom mennesker
 • Deltagelse
 • Aktivisme

Søknad

Du må lage en kort beskrivelse av ideen din og skrive litt om hvor og når du planlegger å ta fotografiene. Du må også skrive en kort tekst om deg selv. Vi vil gjerne se bilder du har tatt i andre sammenhenger. Du samler bildene i en PDF-fil og sender alt sammen til grafisk designer Mette Agger Tang via e-post til mettan@norden.org, senest 1. mai 2019. Hvis du har noen spørsmål, må du også gjerne skrive til oss. Vi gir beskjed til alle – både de heldige og de mindre heldige.

Hvis vi velger din idé

 • Du må selv inngå eventuelle avtaler som er nødvendige for stedet der bildene skal tas.
 • Du må selv sørge for at personene på bildene skriver under på et personvernskjema, som du får av oss.
 • Du må være klar over at Nordisk ministerråd vil ha alle rettighetene til bildene dine i fremtiden.
 • Vi trenger minst 25 fotografier senest 1. august 2019.
 • Når vi har mottatt bildene, overfører vi 25 000 danske kroner til kontoen din.
Kontakt