Delta i fototävling för unga i Norden och tjäna 25 000 danska kronor

26.03.19 | Nyhet
Fotograf
Fotograf
Justin Main
I Nordiska ministerrådet använder vi många bilder i publikationer, presentationer, i våra kampanjer och evenemang på sociala medier och inte minst på vår webbplats norden.org. Vi bjuder därför in unga i Norden till att bidra till vårt bildarkiv. Åldersgränsen är 30 år.

Bilderna ska skildra jämställdhet, digitalisering, personer med funktionsnedsättning, demokrati eller integration. Om vi väljer din idé får du 25 000 danska kronor för ditt arbete. Vi väljer ut åtta av de förslag vi får in – ett från varje nordiskt land samt ett var från Färöarna, Grönland och Åland. Bilderna kommer att ingå i vårt bildbibliotek, där alla intresserade kan ladda ner och använda dem som de vill. Vårt enda krav är att den som använder bilden anger fotografens namn.

Dina bilder

Bilderna måste uppfylla riktlinjerna i vår designmanual på http://design.norden.org/billeder. Det är extra viktigt att du läser avsnittet om livet i Norden. Vi är ute efter bilder av alla sorters människor i de nordiska länderna.

Bilderna ska som sagt skildra ett av de fem områdena nedan. För varje område har vi skrivit några nyckelord som du kan utgå ifrån. Du är också välkommen att komma med förslag på andra motiv, men det måste vara inom ett av de fem områdena.

Vi kommer som sagt att använda bilderna för många olika ändamål: webbplats, publikationer, sociala medier, presentationer, kampanjer och arrangemang. De ska kunna användas i både små och stora format. Tillsammans och var för sig. Därför är det viktigt att det finns ett visst lugn i bilderna. Vissa bilder kan återge den stora helheten, medan andra visar detaljer på nära håll.

Jämställdhet

 • metoo-rörelsen
 • män i traditionella kvinnoyrken eller kvinnor i traditionella mansyrken
 • kvinnor i ledande befattningar
 • föräldrar på föräldraledighet
 • flexibilitet för småbarnsföräldrar (arbetstider, distansarbete).

Digitalisering

 • smart trafikstyrning
 • smarta hem
 • artificiell intelligens
 • digitala vårdtjänster
 • digitala sociala tjänster.

Personer med funktionsnedsättning

 • familjeliv
 • vardagsliv
 • konferenser, möten, arbetsliv
 • skola och utbildning
 • fritid (resor, motion, natur, kollektivtrafik)
 • deltagande i det politiska livet.

Integration

 • på arbetsplatsen
 • unga i fritidsaktiviteter
 • barn, unga och vuxna i skola/utbildning
 • utsatta bostadsområden.

Demokrati

 • involvering
 • dialog mellan människor
 • deltagande
 • aktivism.

Ansökan

Beskriv kort din idé och berätta lite om när och var du planerar att ta dina bilder. Skriv också en kort text om dig själv. Och vi vill gärna se bilder som du har tagit i andra sammanhang. Samla dem i en pdf-fil. Skicka allt detta till vår grafiska designer Mette Agger Tang på mettan@norden.org senast onsdagen den 1 maj 2019. Om du undrar över något kan du skicka din fråga till henne. Vi lämnar slutbesked till alla – både de lyckligt lottade och de mindre lyckligt lottade.

 

Om vi väljer din idé

 • Ingå avtal om det behövs för de platser du valt för fotografering.
 • Se till att personerna på bilderna undertecknar ett GDPR-formulär som du får av oss.
 • Observera att Nordiska ministerrådet framöver har alla rättigheter till dina bilder.
 • Vi behöver minst 25 foton senast tisdagen den 1 augusti 2019.
 • När vi har fått dina bilder sätter vi in 25 000 danska kronor på ditt konto.
Kontakt