En million frøsamlinger

26.02.18 | Nyhet
Svalbard Globale frøhvelv
Fotograf
Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv
Svalbard Globale Frøhvelv har passert en magisk grense: mer enn 1 million frøsamlinger blir oppbevart i hvelvet.

I dag, på frøhvelvets tiårsdag, møttes representanter for genbanker fra hele verden på Svalbard for å markere et tiår med fruktbart samarbeid. Svalbard Globale Frøhvelv er et viktig element i arbeidet for å sikre verdens plantegenetiske ressurser for framtidig bruk. Mer enn 70 frøbanker har godkjente frøsamlinger deponert i hvelvet, og per i dag har mer enn 1 million frøsamlinger blitt levert til Svalbard.

Svalbard Globale Frøhvelv har nå vært i drift i ti år. Det er langt unna, kaldt, mystisk og framfor alt: veldig sikkert. Det ble bygd av den norske regjeringen og drives av et konsortium som består av tre partnere: den norske regjeringen, Crop Trust og Nordisk genressurssenter (NordGen).

NordGen er en institusjon under Nordisk ministerråd. Dermed er Nordisk ministerråd en aktiv sponsor for det viktige arbeidet som utføres ved det globale frøhvelvet. 

– Ingen andre steder i verden har en gruppe land slått sammen sine plantegenetiske ressurser, plassert dem under felles administrasjon og gjort dem fritt tilgjengelige. Det er mange grunner til at det er mulig her i Norden, men flere av dem har med tillit å gjøre. Vi stoler på hverandre – vi stoler på politikerne våre, og vi har tro på framtida, sier Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten. 

I juni 2006 opplyste Norges daværende statsminister Jens Stoltenberg at frøhvelvet på Svalbard ville bli bygd. For å markere dette vedtaket helte de fem nordiske regjeringssjefene som var til stede, frø ned i en symbolsk glassylinder fylt med steiner fra området der Svalbard Globale Frøhvelv skulle bygges.

For første gang på ti år ble grunnsteinen åpnet i dag – ikke for å fjerne, men for å legge inn flere frø. Seremonien ble innledet av Norges landbruks- og matminister Jon Georg Dale, før han og Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten helte i nordiske frø.

Så kom representanter fra frøbanker over hele verden med symbolske frøprøver fra sine hjemland.