Kultursatsingen Nordic Bridges er i gang fra i dag!

27.01.22 | Nyhet
The work “Great Minds” by Aleksandra Stratimirovic
Fotograf
Brian Medina

Nordic Lights – en del av den offisielle åpningen av Nordic Bridges – er en rekke utendørs lysinstallasjoner laget av nordiske og kanadiske kunstnere til glede for publikum ved Harbourfront Centre i Toronto. Verket “Great Minds” av Aleksandra Stratimirovic er med på bildet. 

Nordisk kunst og kultur havner i søkelyset når kultursatsingen Nordic Bridges har sin offisielle lansering i Canada 27. januar 2022. Med utgangspunkt i blant annet motstandskraft og kunstnerisk innovasjon vil programpartnere over hele Canada gjennom 2022 tilby engasjerende forestillinger og samtaler med nordiske kunstnere og tenkere.

Det ett år lange arrangementet har kommet i stand etter initiativ fra de nordiske kulturministrene og ledes av Harbourfront Centre i Toronto. Etter et års utsettelse på grunn av pandemien er de nordiske kulturministrene veldig glade for å kunngjøre åpningen av tidenes mest omfattende nordiske kultursatsing utenfor Norden. 


 "På vegne av Nordisk ministerråd for kultur vil vi uttrykke vår store glede over at det endelig er tid for å åpne kulturinitiativet Nordic Bridges i Canada. Vi ser fram til dette viktige året for nordisk kunst og kultur – et år da Canada og Norden vil møtes for å utveksle kunst og kultur, kunnskap og ideer”, sier Anette Trettebergstuen, Norges kultur- og likestillingsminister og leder av Nordisk ministerråd for kultur i 2022. Hun fortsetter:

“Ingen pandemi kan hindre kulturen i å bygge bruer! Dette er en enestående anledning til å øke bevisstheten om hvor viktig kunst og kultur er i samfunnet og i folks hverdagsliv. Under ledelse av Harbourfront Centre i Toronto samarbeider programpartnere i hele Canada om å levere engasjerende forestillinger og samtaler i hele 2022, med nordiske kunstnere og tenkere som deltakere. Velkommen!”
 

Vi ser fram til dette viktige året for nordisk kunst og kultur – et år da Canada og Norge vil møtes for å utveksle kunst og kultur, kunnskap og ideer.

Anette Trettebergstuen, Norges kultur- og likestillingsminister og leder for Nordisk ministerråd for kultur 2022

Nordic Lights, Design Matters og Nordic Talks

I tråd med gjeldende pandemibestemmelser vil satsingen starte med arrangementer utendørs og på nettet, mens større samarbeidsprosjekter som fysiske festivaler og forestillinger vil følge senere i 2022. Ved Harbourfront Centre – en av Canadas ledende institusjoner for kunst og kultur – er åpningen en etterlengtet begivenhet. Iris Nemani, programsjef og ansvarlig produsent ved Harbourfront Center, sier: 

“I over to år har vi arbeidet med hundrevis av nordiske og kanadiske kunstnere for å bli klare til Nordic Bridges, og det er en glede for oss å kunne presentere arbeidet deres fra kyst til kyst i hele 2022. Dette gir våre kunstnere, innovatører og tenkere en unik anledning til å møtes og dele det som er viktig for dem i aktuelle kulturelle samtaler, og vi står klare til å ønske publikum velkommen til å oppleve enestående kunstneriske prestasjoner på tvers av kunstneriske disipliner, fra dans og teater til billedkunst.” 
 

DIREKTE fra 27. januar:
 

Høydepunktene på programmet fra kanadiske partnerorganisasjoner som Toronto internasjonale filmfestival, BreakOut West og National Arts Centre omfatter utøvende kunst, billedkunst, digital kunst, kunsthåndverk og design, litteratur, kokekunst, samfunnsdebatter og journalistikk.

Nordiske kunstnere og interessenter fra alle de nordiske landene vil samarbeide og opptre side om side med kanadiske kunstnere på festivaler, kunstinstitusjoner og museer over hele landet. 

Internasjonalt samarbeid er avgjørende.

Programmet for Nordic Bridges og samarbeidet mellom kunstnere, innovatører og tenkere er basert på fire pilarer: kunstnerisk innovasjon, tilgjengelighet og inkludering, urfolksperspektiver, og motstandskraft og bærekraft. Dette er veldig viktige saker i både Canada og Norden.

Paula Lehtomäki, generalsekretær for Nordisk ministerråd, ser fram til økt internasjonal oppmerksomhet om nordisk kunst og kultur, noe som også gir store muligheter for viktige samtaler om presserende utfordringer vi står overfor nå og i de kommende årene:
 

“Nordic Bridges gir oss en helt spesiell mulighet til å utforske og utveksle ideer og erfaringer på tvers av grenser – gjennom kunst og kultur. Kunsten har en ubestridelig evne til å stille spørsmål, drive innovasjon og skape forståelse, spesielt når verden står overfor helt nye felles utfordringer. Jeg blir stolt av å se at Norden har så mange internasjonalt ettertraktede kunstnere og kreative mennesker. Arbeidene deres er ikke bare av enorm betydning for utviklingen av kultursektoren, men også for Norden som helhet.”

 

Hold deg oppdatert!


For mer informasjon om Nordic Bridges kan du besøke NordicBridges.ca eller følge @NordicBridges og #NordicBridges på alle plattformer.

Om nordiske kultursatsinger

Norden har en sterk, kvalitativt god og variert kunst- og kultursektor som vies stor interesse internasjonalt. De nordiske ministrene for kultur tar initiativ til tiltak utenfor Norden som fører til sterkere samspill mellom den nordiske kulturen og resten av verden og profilerer nordisk kultur. Nordic Bridges i Canada er den tredje store fellesnordiske kultursatsingen initiert av de nordiske kulturministrene, etter de tidligere arrangementene Nordic Matters i London og Nordic Cool i Washington.
 

Anette Trettebergstuen, Norges kultur- og likestillingsminister og leder for Nordisk ministerråd for kultur 2022 Den ett år lange kultursatsningen, som skal øke kjennskapen om nordisk kunst og kultur i Canada i 2022, er den hittil mest omfattende nordiske kultursatsningen i utlandet.