Nordens klimaministre underskriver erklæring om COP28

28.11.23 | Nyhet
klimaminister Guðlaugur Þór Þórðarson
Photographer
Eyþór Árnason/norden.org

Islands miljø-, energi- og klimaminister Guðlaugur Þór Þórðarson på talerstolen under Nordisk råds sesjon 2023.

På torsdag samles verdens land til klimatoppmøtet COP28 i Dubai. I forkant av de internasjonale forhandlingene er budskapet fra de nordiske klimaministrene tydelig: Vi må få opp tempoet!

Erklæringen underskrives i forkant av det som kalles de mest avgjørende klimaforhandlingene siden Parisavtalen, og midt i en tid da menneskeskapte klimaendringer bidrar til klimaekstremiteter i alle regioner over hele kloden. Nyere forskning viser dessuten at temperaturen i den arktiske regionen har steget fire ganger raskere enn i resten av verden i løpet av de siste 30 årene, med dramatiske konsekvenser som tining av permafrost og skrumpende iskapper som følge.

Initiativet til en felles nordisk erklæring om COP28 ble tatt av det islandske formannskapet, og innholdet ble drøftet på miljø- og klimaministrenes seneste møte 1. november i Oslo.  

“De nordiske landene snakker med én stemme i forkant av klimaforhandlingene og sender et viktig signal til omverdenen: Vi ser alle forandringer rett utenfor døren, og vi har et klart ansvar overfor kommende generasjoner. Det er et presserende behov for å gjøre en innsats og sørge for at vi i det minste lever opp til Parisavtalen. Det er opp til oss å fatte vedtakene som kan sikre en rettferdig grønn omstilling, og vi må få opp tempoet”, sier Islands miljø-, energi- og klimaminister Guðlaugur Þór Þórðarson.

Det er opp til oss å fatte vedtakene som kan sikre en rettferdig grønn omstilling, og vi må få opp tempoet!

Islands miljø-, energi- og klimaminister Guðlaugur Þór Þórðarson

Fra nordisk til global stocktake

På årets klimatoppmøte skal verdens land for første gang siden Parisavtalen gjøre opp status for den globale innsatsen for å nå målene i avtalen. Det kalles “The global stocktake” og er også utgangspunktet for utviklingen av de enkelte landenes klimamål, NDC-ene, fram mot 2035.

Det nordiske samarbeidet har gjennomført prosjektet ”Nordic Stocktake – Pathways to Climate Neutrality”, som gjør opp status for Nordens samlede reise mot å bli en klimanøytral region. Prosjektet kommer med en rekke konkrete anvisninger om hvor det må gjøres en innsats for å innfri de klimanøytrale ambisjonene, anvisninger som ministrene har tatt til seg i erklæringen. 

“Omstillingen til fornybar energi spiller en avgjørende rolle hvis vi skal nå klimamålene og holde 1,5 grader innenfor rekkevidde. Vi har verktøyene og ressursene til å sikre at omstillingen også skaper et samfunn som er minst like attraktivt som det vi har i dag”, sier Guðlaugur Þór Þórðarson.

Vi har verktøyene og ressursene til å sikre at omstillingen også skaper et samfunn som er minst like attraktivt som det vi har i dag.

Guðlaugur Þór Þórðarson, miljø-, energi- og klimaminister, Island