Nordisk råd gir ut håndbok for klimasmarte parlamentarikere

15.11.17 | Nyhet
Riksdagen
Fotograf
Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Nordisk råd har gitt ut en ny håndbok for parlamentarikere, “Clever climate legislation”. Håndboka forbereder parlamentarikere over hele verden på den viktige oppgaven med å oppnå klimamålene i Paris-avtalen fra 2015.

Håndboka, skrevet av tidligere dansk parlamentariker og miljøpolitiker i Nordisk råd, Steen Gade, gir innblikk i de politiske mekanismene bak de internasjonale klimaforhandlingene som førte fram til Paris-avtalen. Den presenterer en rekke verktøy parlamentarikere kan bruke for å påvirke klimapolitikken i sitt eget land, og de internasjonale tiltakene for å oppnå målene som er formulert i avtalen.

Nordisk råd håper håndboka kan inspirere dagens og framtidige parlamentarikergenerasjoner til å legge mer krefter i innsatsen for å begrense de farlige effektene av globale klimaendringer.

Da Frankrikes utenriksminister 12. desember 2015 på COP21 (Conference of the Parties) kunne erklære at Paris-avtalen var vedtatt, brøt de tilstedeværende delegatene ut i stående og langvarig applaus. Og nøyaktig i dette øyeblikket ble et stort ansvar kastet rett i fanget på de nasjonale parlamentarikerne.(Sitat fra “Clever climate legislation”)

 

“Parlamentarikere over hele verden står foran en enorm oppgave, som består i å sørge for et lovmessig grunnlag for løsningene som trengs for å dempe klimaendringene”, sier Britt Lundberg, Nordisk råds president. “For at verden skal utvikle seg i tråd med målene i Paris-avtalen, trengs det klok og effektiv klimalovgivning.”

Effektiv nasjonal klimapolitikk

Paris-avtalen er imidlertid bare begynnelsen på et skifte i retning av en lavkarbonframtid. Det er basert på klimamål og planer framlagt av hvert land, og disse skal bekreftes og revideres hvert femte år, første gang i 2020. “Clever climate legislation” beskriver hvordan parlamentarikere kan arbeide for å skape effiktiv nasjonal klimapolitikk og sikre at de framlagte målene og planene blir kontinuerlig redefinert og løftet til nye nivåer.

Håndboka beskriver nøkkelaspekter i nordisk, europeisk og internasjonal klimapolitikk, presenterer kommende begivenheter av avgjørende betydning, og henviser leserne til vitenskapelige data om klimaendringer, inklusive evalueringsrapportene fra FNs klimapanel. Parlamentarikere oppmuntres til å samarbeide tettere på tvers av landegrensene og fatte politiske avgjørelser som støtter opp om den teknologiske utviklingen som er nødvendig for skiftet.

I tillegg byr håndboka på råd om hvordan man kan øve ytterligere innflytelse på global klimapolitikk, bl.a. ved økt fokus på å redusere utslippene fra internasjonal skipsfart og flytrafikk, som foreløpig ikke er regulert av Paris-avtalen.

"Parlamentarikere over hele verden må holde sine regjeringer ansvarlige for å forplikte seg til å arbeide for å inkludere disse viktige sektorene i kommende klimaavtaler”, sier Bärbel Höhn, tidligere parlamentariker og leder for den tyske Forbundsdagens miljøkomité. “Med bakgrunn i Steen Gades flere tiår lange erfaring med internasjonale klimaforhandlinger gir håndboka et nyttig innblikk i verktøyene og prosessene som er nødvendige for å oppnå dette.”