Nordiska rådet ger ut handbok för klimatsmarta parlamentariker

15.11.17 | Nyhet
Riksdagen
Fotograf
Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Nordiska rådet har gett ut en ny handbok för parlamentariker: ”Clever climate legislation”. Handboken förbereder parlamentariker runt om i världen för den viktiga uppgiften att nå klimatmålen i Parisavtalet från 2015.

Handboken är skriven av Steen Gade, tidigare ledamot i danska folketinget och miljöpolitiker i Nordiska rådet, och den ger insikter i de politiska mekanismerna bakom de internationella klimatförhandlingarna som ledde till Parisavtalet. Den presenterar ett antal verktyg som parlamentariker kan använda för att påverka både klimatpolitiken i sina länder och de internationella klimatinsatserna för att uppnå målen i avtalet.

Nordiska rådet hoppas att handboken kan inspirera nuvarande och kommande generationer av parlamentariker att bli kraftfullare i sina ansträngningar att begränsa de farliga effekterna av globala klimatförändringar.

När Frankrikes utrikesminister den 12 december 2015 vid partskonferensen COP21 kungjorde att Parisavtalet antagits fick han långvariga stående ovationer från delegaterna på plats. Och just i det ögonblicket lades ett stort ansvar på de nationella parlamentarikerna.(citat från ”Clever climate legislation”)

 

”Parlamentariker runt om i världen står inför en enorm uppgift. De ska tillhandahålla den rättsliga grunden för de lösningar som behövs för att begränsa klimatförändringarna”, säger Britt Lundberg, Nordiska rådets president. ”För att världen ska vara i fas med målen i Parisavtalet krävs en klok och effektiv klimatlagstiftning.”

Effektiv nationell klimatpolitik

Parisavtalet är dock bara början på övergången till en koldioxidsnål framtid. Avtalet är baserat på klimatmål och planer som lämnas in av varje nation, och dessa ska bekräftas och revideras vart femte år, med start 2020. ”Clever climate legislation” beskriver alltså hur parlamentariker kan arbeta för att skapa en effektiv nationell klimatpolitik och se till att de mål och planer som lämnas in kontinuerligt omdefinieras och höjs till nya nivåer.

Handboken beskriver centrala aspekter i nordisk, europeisk och internationell klimatpolitik, presenterar viktiga kommande händelser och hänvisar läsaren vidare till vetenskapliga data om klimatförändringar, inklusive utvärderingsrapporter från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar. Parlamentariker uppmuntras till att samarbeta närmare över nationsgränserna och fatta politiska beslut som stöder den tekniska utvecklingen som är nödvändig för omställningen.

Dessutom ger handboken råd om hur man utövar ytterligare inflytande på den globala klimatpolitiken, till exempel genom att öka fokus på att minska utsläppen från den internationella sjöfarten och luftfarten, som i dag inte regleras i Parisavtalet.

”Parlamentariker över hela världen måste hålla sina regeringar ansvariga för sina åtaganden och arbeta för att inkludera dessa viktiga sektorer i framtida klimatavtal”, säger Bärbel Höhn, tidigare parlamentariker och chef för miljöutskottet i den tyska förbundsdagen. ”Utifrån Steen Gades decennier långa erfarenhet av internationella klimatförhandlingar ger handboken användbara insikter i verktyg och processer som krävs för att uppnå detta.”