Nordisk Råd publicerer en håndbog til klimasmarte parlamentarikere

15.11.17 | Nyhed
Riksdagen
Fotograf
Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Nordisk Råd har udgivet en ny håndbog til parlamentarikere: Clever climate legislation. Håndbogen har til formål at forberede parlamentarikere over hele verden på det vigtige arbejde med at nå klimamålene i Paris-aftalen fra 2015.

Håndbogen, som er skrevet af tidligere medlem af folketinget og Nordisk Råd, Steen Gade, giver et indblik i de politiske mekanismer bag de internationale klimaforhandlinger, som førte til indgåelsen af Paris-aftalen. Den præsenterer en række værktøjer, som parlamentarikere kan anvende til at påvirke klimapolitikken i deres hjemlande samt den internationale indsats for at nå de mål, der er defineret i aftalen.

Nordisk Råd håber, at håndbogen kan inspirere nuværende og kommende generationer af parlamentarikere til at få større gennemslagskraft i deres indsats for at begrænse de globale klimaforandringers alvorlige konsekvenser.

Da den daværende franske udenrigsminister den 12. december 2015 på klimatopmødet COP21 kunne erklære Paris-aftalen for vedtaget, brød de forsamlede delegater ud i et langvarigt, stående bifald. Samtidig blev der lagt et enormt ansvar på skuldrene af alle de nationale parlamentarikere.
(Citat fra Clever climate legislation)

 

"Parlamentarikere over hele verden står over for en enorm opgave, som består i at skabe det juridiske fundament for de løsninger, der er nødvendige for at reducere klimaforandringerne," siger Britt Lundberg, som er præsident for Nordisk Råd. "At holde verden på ret kurs i forhold til målene i Paris-aftalen kræver klog og effektiv klimalovgivning."

Effektive nationale klimapolitikker

Paris-aftalen er dog kun det første skridt på vejen mod en lavemissionsfremtid. Den er baseret på de klimamål og planer, som hver enkelt nation har bidraget med, og som skal bekræftes og revideres hvert femte år, dvs. første gang i 2020. Clever climate legislation beskriver dermed, hvordan parlamentarikere kan arbejde i retning af at skabe effektive nationale klimapolitikker og sikre, at deres oplyste mål og planer løbende redefineres og løftes til nye højder.

Håndbogen beskriver de vigtigste aspekter af nordisk, europæisk og international klimapolitik, præsenterer kommende vigtige begivenheder og henviser læseren til videnskabelige data om klimaforandringer, blandt andet evalueringsrapporterne fra FNs Klimapanel. Parlamentarikere opfordres til at arbejde tættere sammen på tværs af landegrænser og træffe politiske beslutninger, som understøtter den tekniske udvikling, der er nødvendig for omstillingen.

Derudover kommer håndbogen med gode råd til, hvordan man kan få større indflydelse på den globale klimapolitik, for eksempel gennem øget fokus på at reducere udledningen fra international søtransport og luftfart, som endnu ikke er underlagt Paris-aftalen.

"Parlamentarikere over hele verden er nødt til at holde deres regeringer op på deres forpligtelser og arbejde for at inkludere disse vigtige sektorer i fremtidige klimaaftaler," siger Bärbel Höhn, tidligere parlamentariker og chef for den tyske Bundestags klimaudvalg. "Håndbogen trækker på Steen Gades omfattende erfaringer fra flere årtiers klimaforhandlinger og leverer et godt indblik i de værktøjer og processer, der er nødvendige for, at vi kan nå målene."