Pohjoismaiden neuvosto julkaisee oppaan ilmastoviisaille parlamentaarikoille

15.11.17 | Uutinen
Riksdagen
Valokuvaaja
Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Pohjoismaiden neuvosto on julkaissut maailman parlamentaarikoille tarkoitetun uuden käsikirjan nimeltä ”Clever climate legislation” (Viisas ilmastolainsäädäntö). Käsikirja antaa parlamentaarikoille evästystä tärkeään tehtävään: vuoden 2015 Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Käsikirjan on laatinut entinen tanskalaisparlamentaarikko ja Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpoliitikko Steen Gade, ja se valottaa Pariisin sopimukseen johtaneiden ilmastoneuvottelujen poliittisia mekanismeja. Käsikirjassa esitellään useita työkaluja, joiden avulla parlamentaarikot voivat vaikuttaa paitsi kansalliseen ilmastopolitiikkaan myös kansainväliseen työhön sopimustavoitteiden saavuttamiseksi.

Pohjoismaiden neuvosto toivoo, että käsikirja rohkaisisi nykyisiä ja tulevia parlamentaarikkosukupolvia toimimaan entistä painokkaammin ilmastonmuutoksen vaarallisten vaikutusten hillitsemiseksi.

Kun Ranskan ulkoministeri ilmoitti Pariisin sopimuksen synnystä COP21-osapuolikokouksessa 12. joulukuuta 2015, paikalla olleet delegaatit osoittivat pitkään suosiota seisaaltaan. Tuolla samaisella hetkellä kansallisten parlamentaarikkojen harteille sälytettiin huomattava vastuu.
Sitaatti ”Clever climate legislation” -julkaisusta

 

”Maailman parlamentaarikoilla on edessään valtava urakka, eli lainsäädäntöpohjan luominen ilmastonmuutoksen hillitsemiselle”, toteaa Pohjoismaiden neuvoston presidentti Britt Lundberg. ”Pariisin sopimustavoitteiden tahdissa pysyminen edellyttää viisasta ja tehokasta ilmastolainsäädäntöä.”

Tehokasta kansallista ilmastopolitiikkaa

Pariisin sopimus on kuitenkin vasta alkusoittoa vähähiiliseen tulevaisuuteen siirtymiselle. Sopimus perustuu ilmastotavoitteisiin ja kunkin maan toimittamiin suunnitelmiin, jotka vahvistetaan ja joita tarkistetaan viiden vuoden välein – ensimmäisen kerran vuonna 2020. ”Clever climate legislation” kuvaa näin ollen sitä, miten parlamentaarikot voivat edistää kansallisen ilmastopolitiikan tehokkuutta sekä huolehtia ilmoitettavien tavoitteiden ja suunnitelmien jatkuvasta tarkistamisesta ja tiukentamisesta.

Käsikirja esittelee pohjoismaisen, eurooppalaisen ja kansainvälisen ilmastopolitiikan keskeisiä näkökohtia, listaa merkittävät tulevat tapahtumat ja ohjaa lukijan ilmastonmuutosta koskevan tutkimustiedon, kuten hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin arviointiraporttien, pariin. Parlamentaarikkoja rohkaistaan tiivistämään rajat ylittävää yhteistyötä ja tekemään poliittisia päätöksiä, jotka tukevat energiamurroksen edellyttämää teknistä kehitystä.

Tämän lisäksi käsikirja tarjoaa neuvoja kansainväliseen ilmastopolitiikkaan vaikuttamiseksi. Esimerkkinä on lisähuomion kohdistaminen kansainvälisen laiva- ja lentoliikenteen päästövähennyksiin, joita ei tällä hetkellä säännellä Pariisin sopimuksessa.

”Maailman parlamentaarikkojen on huolehdittava siitä, että hallitukset kantavat vastuun sitoumuksistaan ja edistävät näiden tärkeiden sektorien sisällyttämistä tuleviin ilmastosopimuksiin”, sanoo entinen parlamentaarikko ja Saksan liittopäivien ilmastovaliokunnan puheenjohtaja Bärbel Höhn. ”Steen Gade on ammentanut käsikirjaan vuosikymmenten aikana kertyneen kokemuksensa kansainvälisistä ilmastoneuvotteluista. Luvassa onkin hyödyllistä tietoa siitä, millaisilla työkaluilla ja prosesseilla tavoite voidaan saavuttaa.”