Bli med på årets demokratifestivaler

07.06.23 | Nyhet
Demokratifestival
Fotograf
Make Sense
Vil du vite mer om hva som skjer på tvers av de nordiske landegrenser for å løse vår tids største utfordringer? Norden er sterkt til stede på årets demokratifestivaler. Bli med og engasjer deg i debatter og samtaler du også!

Gode samtaler om grønn omstilling, trygghet og hvordan vi bevarer og styrker våre demokratier står i sentrum for Nordens deltakelse på demokratifestivaler i 2023.

Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd deltar i år på 8 demokratifestivaler, i Danmark, Sverige, Finland, Norge og på Island, i tillegg til Estland, Latvia og Litauen.

Vår tids store utfordringer

Unge menneskers deltakelse i samfunnet, grønn omstilling og energisikkerhet er blant hovedtemaene i år. På våre arrangement møter du eksperter, aktivister og politikere på flere nivåer, innenfor tema der de nordiske landene samarbeider konkret for å gjøre oss samlet sett bedre skikket til å møte vår tids store utfordringer. 

 

Nordiske institusjoner

Nordiske institusjoner om Nordic Innovation, Nordisk Energiforskning, Nordregio, Nordforsk og Nordgen er sentrale bidragsytere til mange av arrangementene. Vi samarbeider også med mange andre aktører fra sivilt samfunn og næringsliv.