Sikkerhet, klima og unges innflytelse – Nordisk råds sesjon 2023

06.10.23 | Nyhet
Plenum i Stortinget set oppefra, Nordisk Råds Session 2018

Plenum i Stortinget set oppefra, Nordisk Råds Session 2018

Photographer
Johannes Jansson
Nordens nye rolle i NATO, støtte til Ukraina, muligheten for å øke tempoet i den grønne omstillingen og unges deltakelse i demokratiet – det ventes å bli de viktigste spørsmålene på Nordisk råds sesjon i Oslo 30. oktober til 2. november. Nordisk råds priser deles ut i Operaen 31. oktober.

Under sesjonen møtes de 87 medlemmene i Nordisk råd for å behandle medlemsforslag i plenum. På sesjonen avholdes det også et toppmøte med alle de nordiske statsministrene, og flere andre ministre deltar også på sesjonen.

Et trygt, grønt og ungt Norden

Temaet for årets sesjon, “Et trygt, grønt og ungt Norden”, er også stikkordene for det norske presidentskapet i Nordisk råd 2023. I løpet av dagene i Oslo vil både sikkerhetspolitikk og Nordens nye rolle i NATO samt støtte til Ukraina bli diskutert, og også spørsmål om hvordan Norden kan framskynde den grønne omstillingen – samt involvering av unge når det fattes demokratiske beslutninger.

En ny sikkerhetspolitisk virkelighet

Etter Russlands invasjon av Ukraina har sikkerhetssituasjonen i Norden og verden forandret seg drastisk. Alle de nordiske landene kommer trolig snart til å være medlemmer av NATO, og både forsvarssamarbeid og samarbeid innenfor sivil beredskap har blitt diskutert flittig av Nordisk råd i løpet av året. Muligheter for nærmere samarbeid framover diskuteres på sesjonen, og også hvordan Norden best kan støtte Ukraina.

Den grønne omstillingen går for langsomt

De nordiske statsministrenes Visjon 2030, som har som mål å gjøre Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region, er snart inne i sin andre periode. Den største utfordringen for å nå visjonsmålene ligger innenfor den grønne omstillingen. På sesjonen vil man debattere hvordan Norden best kan nå sine mål. Nye handlingsplaner for Nordisk ministerråd skal utarbeides i løpet av 2024.

Unges deltakelse viktig

Unges deltakelse i demokratiet er et område Nordiske råd har satset på i lengre tid i samarbeid med Ungdommens nordiske råd. I fjor fikk Ungdommens nordiske råd rett til å delta og tale på alle møter som arrangeres av Nordiske råd. Fortsatt arbeid med hvordan unge kan engasjeres når demokratiske beslutninger skal tas, blir debattert på sesjonen.

Nordisk råds prisutdeling

Tirsdag 31.10. deles Nordisk råds priser ut i Operaen i Oslo. De fem prisene som deles ut, er Nordisk råds litteraturpris, barne- og ungdomslitteraturpris, musikkpris, filmpris og miljøpris.

Nordisk råds prisutdeling strømmes direkte både på norden.org og på NRKs nettsted.

Du kan følge debattene i plenum via direktestrømming på norden.org.