Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Norden står för hållbarhet

01.07.15 | Nyhet
För oss i örikena Färöarna, Grönland och Åland är det nordiska samarbetet avgörande. Norden är var vi har våra rötter, och det är där vi kan få stöd för arbetet för den framtida välfärden för våra befolkningar.

 Så skulle man kunna sammanfatta en av debatterna på Nordens dag på det politiska sommarmötet i Almedalen på ön Gotland i Sverige. Den nordiska samarbetsministern i Ålands landskapsregering, Veronica Thörnroos, hade bjudit in sina kollegor i det nordiska samarbetet, samarbetsminister Annika Olsen från Färöarna och NSK-ledamoten Jørgen S. Søndergaard representerande Grönland, för att diskutera Nordens förhållande till EU.

Det är i Norden vi har det historiska och kulturella arv, som så starkt binder oss samman och som gör det så lätt att samverka, men vi har en mycket viktig roll att spela internationellt. 

Balansgång

Det blev en lärorik stund för den företrädesvis svenska publiken. Inte nog med att man fick veta att endast några av de nordiska länderna är fullvärdiga medlemmar av EU (Danmark, Finland och Sverige), Färöarna och Grönland har, trots att de är en del av den danska riksgemenskapen, olika förhållande till EU. Övergripande kan man säga att Färöarna står utanför men med en relation till vad som händer på den europeiska marknaden, Grönland har vissa avtal med den europeiska unionen medan Åland liksom moderlandet Finland är med.

Samtliga har alltså att förhålla sig till sina egna självstyrande områden, till sina moderländer och till EU.

- Det kan vara en svår och tidsödande men faktiskt också en fruktbar balansgång, menade debattörerna. Många gånger kan man nå längre i en diskussion med flera parter.

En del av EU

En konklusion blev att det nordiska samarbetet långt innan EU var en frukt av vad som hände i Europa och för alltid kommer att stå i relation till vad som händer i EU och omvärlden. En bit in i diskussionen anslöt statssekreterare Maja Fjaestad från Sverige och underströk vikten av ett internationellt engagemang i det nordiska samarbetet.

- Det är i Norden vi har det historiska och kulturella arv, som så starkt binder oss samman och som gör det så lätt att samverka, men vi har en mycket viktig roll att spela internationellt, menade hon.

Hållbarhet

Flera av debatterna på Nordens dag i svenska Almedalen berörde så olika aspekter av hållbarhet som mode, stadsplanering och plastutsläpp i Östersjön. I modedebatten deltog bland andra H&M:s hållbarhetschef Anna Gedda och Annika Engblom (M), ordförande i Nordiska rådets medborgar- och konsumentutskott. Debatten om Östersjöns tillstånd föregicks av premiären på filmen Mikroplaster förstör vårt Östersjön, av TV-journalisten Folke Rydén.

Den problematiken fångade nordiska samarbetsministern från Åland, Veronica Thörnroos, upp i en kommentar.

- Östersjön betyder allt för oss. Att inte ha hållbarhet på den politiska agendan skulle betyda slutet för oss på Åland.