Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Unikt forskningssamarbete firade 10-årsjubileum

08.10.15 | Nyhet
Gunnel Gustafsson
Photographer
Mary Gestrin/Norden.org
NordForsk, Nordiska ministerrådets organisation för att stärka och administrera nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur, firade sitt 10-årsjubileum med ett seminarium i Oslo på torsdag. Forskningssamarbetets betydelse växer hela tiden, intygade talarna på seminariet.

-Trots att forskningsarbete per definition är internationellt är det väldigt utmanande att samordna nationella prioriteringar och intressen på det sätt som NordForsk har lyckats göra, konstaterade Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten. NordForsk är en unik samarbetsplattform.

NordForsks ansvarsområde har vuxit sedan starten för 10 år sedan och institutionen har finansierat flera strategiska och tvärvetenskapliga forskningsprogram. På senare tid har satsningar på forskningsinfrastruktur blivit allt viktigare, vilket också har avspeglats i NordForsks arbete.

Forskningssamarbetet har fokuserat på centrala kunskaps– och politikområden, bl.a. utbildning, e-science, hälsa och välfärd, samt miljö. Det främsta exemplet på hur NordForsk har svarat på de samhälleliga och globala utmaningarna är Toppforskningsinitiativet TFI, som avslutades i fjol. Sammantaget var TFI det största nordiska forsknings- och innovationsprogram som någonsin har genomförts. TFI fokuserade på klimat-, energi- och miljöfrågor, och det skapade en ny och unik form av nordiskt forskningssamarbete.

-Om jag skall lyfta fram det mest betydelsefulla under de här tio åren, blir det den strategi vi har arbetat fram för NordForsk, säger Gunnel Gustafsson, direktör på NordForsk sedan 2010.
-Vårt strategiska mål är att med små medel uppnå största möjliga nytta, säger hon, och konstaterar att en nyckel till framgången är att strategin har förankrats både på politisk nivå, i forskarsamhället i stort, och hos forskningsfinansiärerna.

Kansler Thomas Wilhelmsson från Helsingfors univeristet, ser ljust på det nordiska forskningssamarbetets framtid.

-Det som gör det nordiska sammanhanget så attraktivt för forskare, är framförallt dess funktion som trampolin till större internationella sammanhang, tillägger han.