Arbejde på tværs i Norden

Forslag til forenkling af de nordiske skatteregler med fokus på øget mobilitet

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
De nordiske lande ønsker, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. En naturlig del af den ambitiøse vision er et integreret nordisk arbejdsmarked for virksomheder og borgere. Her spiller den nordiske skatteaftale og administrationen heraf en afgørende rolle.Covid 19-pandemien viste imidlertid, er der er åbenbare udfordringer med anvendelsen af den nordiske skatteaftale samt andre bilaterale aftaler og national lovgivning. Under pandemien risikerede medarbejdere med arbejdsplads på den anden side af en nordisk grænse at komme i skatteproblemer, hvis de fulgte rekommandationerne om at arbejde hjemme. Udfordringerne blev fremhævet af Grænsehindringsrådet, som ved flere lejligheder opfordrede de nordiske regeringer til at indføre undtagelser for dem, der ufrivilligt arbejdede hjemmefra under pandemien. Mens pandemien er forbi, er ønskerne om at kunne arbejde hybrid eller på distancen kommet for at blive.Det er dog ikke kun ved beskatning af lønudbetalinger i forbindelse med distancearbejde, at medarbejdere og virksomheder oplever problemer. Fx viser undersøgelser, at der kan opstå usikkerhed, højere beskatning og ekstra administration i forbindelse med ind- og udbetaling af pension samt i tilfælde, hvor en og samme arbejdsgiver skal registrere og forholde sig til beskatningsregler, beskatningstidspunkter og lønadministration i flere lande.Hvis Norden skal udvikle sig til en vækstregion med et integreret arbejdsmarked med mobilitet for borgere og virksomheder, kræver det, at netop borgere og virksomheder i højere grad er i centrum, så lovgivning og administration bliver supporterende for deres muligheder.Derfor har Nordisk Ministerråd og Grænsehindringsrådet – i samarbejde med Nordisk Råd – i 2022 igangsat et projekt, der skal identificere de centrale problemstillinger og anbefale mulige løsninger. Formålet med denne rapport er således at give det bedst mulige grundlag for at kunne arbejde videre politisk og eliminere de aktuelle nordiske skatteproblemer relateret til hybrid- og distancearbejde.
Publikasjonsnummer
2023:024