Nordisk råds internasjonale strategi

Vedtatt på Nordisk råds temasesjon i Reykjavík 15. mars 2023

Informasjon

Publish date
Abstract
Denne strategien tar utgangspunkt i Nordisk råds første internasjonale strategi (2018–2022). Strategien definerer rådets strategiske og langsiktige mål på det internasjonale feltet. Strategiens målsetninger styrer Nordisk råds internasjonale virksomhet. Nordisk råd har et tett samarbeid med en rekke internasjonale, regionale og nasjonale parlamentariske organisasjoner. I strategien inngår også målsetninger og rekommandasjoner til Nordisk ministerråd og de nordiske regjeringene. Det overordnede ansvaret for Nordisk råds internasjonale samarbeid og saker som berører utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk ligger hos presidiet.
Publication number
2023:713