Arbeid på tvers av Norden

Forslag til forenkling av nordiske skatteregler med fokus på større mobilitet

Informasjon

Publish date
Abstract
De nordiske landene ønsker at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030. Et integrert nordisk arbeidsmarked for bedrifter og borgere er en naturlig del av denne ambisiøse visjonen. Her spiller den nordiske skatteavtalen og administrasjonen av denne en avgjørende rolle.Covid-19-pandemien viste imidlertid at det er åpenbare utfordringer med anvendelsen av den nordiske skatteavtalen, andre bilaterale avtaler og nasjonalt lovverk. Under pandemien risikerte ansatte med arbeidssted på den andre siden av en nordisk grense, skatteproblemer hvis de fulgte anbefalingene om å jobbe hjemmefra. Disse utfordringene ble påpekt av Grensehinderrådet, som ved flere anledninger oppfordret de nordiske regjeringene til å innføre unntak for alle som ufrivillig måtte jobbe hjemmefra under pandemien. Mens Pandemien er forbi, er ønsket om å jobbe hybrid eller hjemmefra kommet for å bli.Det er imidlertid ikke bare beskatning av lønnsinntekt i forbindelse med hjemmearbeid som skaper problemer for ansatte og bedrifter. For eksempel viser undersøkelser at det kan oppstå usikkerhet, høyere beskatning og ekstra administrasjon i forbindelse med inn- og utbetaling av pensjon, og i tilfeller der den samme arbeidsgiveren skal registrere og forholde seg til beskatningsregler, beskatningstidspunkter og lønnsadministrasjon i flere land.Hvis Norden skal utvikle seg til en vekstregion med et integrert arbeidsmarked med mobilitet for borgere og bedrifter, krever det et større fokus på nettopp borgerne og bedriftene, slik at lovverk og administrasjon støtter opp om deres muligheter.I 2022 satte derfor Nordisk Ministerråd og Grensehinderrådet – i samarbeid med Nordisk Råd – i gang et prosjekt som skal identifisere de sentrale problemstillingene og anbefale mulige løsninger. Formålet med rapporten er å gi et best mulig grunnlag for videre politisk arbeid samt å løse problemene med de nordiske beskatningsreglene i forbindelse med hybrid arbeid og hjemmearbeid.
Publication number
2023:026