Magdalena Hai & Teemu Juhani (ill.)

Kurnivamahainen kissa
Magdalena Hai & Teemu Juhani (ill.): Kurnivamahainen kissa. Eventyrroman, Karisto, 2017

Magdalena Hais eventyrroman Kurnivamahainen kissa (“Katten med den murrende magen”, ikke oversatt til norsk) forteller om ei bitte lita jente og en kjempestor katt. Jenta bor i en verden av knapphet, der tørke og fattigdom er hverdagens realiteter. En dag treffer hun en katt med murrende mage, og gradvis går det opp for henne hvordan knappheten i verden har oppstått. Katten med den murrende magen har spist alt – dyrene i skogen, fiskene i havene, avlingene ved landsbyene – og til slutt drukket opp alt ferskvannet i verden. Hele verden står i fare for å ende i magen på den skrekkelige katten.

Til slutt sluker katten jenta også, men den sluker henne hel og uten å skade henne. I magen på katten finner hun hele verden og alt det utrolige katten har slukt. Hun finner også årsaken til at katten alltid er så murrende sulten. Den som står bak, er herr G. Rådig, som har bosatt seg i katten og sluker alt den treffer på: Fiat Uno-er, hestekjerrer og høylass.

Med allegoriens midler forteller teksten om glupskhet og de forferdelige følgene den kan få. Hais eventyrroman er ikke moralistisk eller prekende. Det påtakelig belærende avverges med løssluppen humor. Likevel er Hais eventyr dypt moralsk. Verden som er spist tom, kan lett leses som et bilde på økologisk katastrofe, og eventyrromanen viser hvor bedrøvelig det blir hvis noen prøver å kare til seg alt.

Kurnivamahainen kissa er enormt spennende. Spesielt kjempekatten som sluker alt, og den fråtsende Rådig i kattens mage er rene skrekkfigurene. Den modige og rådsnare hovedpersonen sørger imidlertid for at spenningen ikke blir altfor stor. Til slutt viser det seg at katten er snill og gir avkall på fråtsevanene sine når den blir tilbudt noe som er bedre, nemlig jentas vennskap.

Hais kloke fortelling hviler på flere litterære tradisjoner og myter. For det første er Kurnivamahainen kissa et rendyrket eventyr som repeterer mange motiver som er karakteristiske for eventyret – for eksempel den underlegnes seier eller den fryktelige motstanderen. Boka fornyer imidlertid eventyrtradisjonen på en vilt original måte og blander også inn andre ingredienser.

En av mytene som verket drar veksler på, er Bibelens fortelling om Jonas i fiskens buk, som stadig går igjen i vestlig kultur – for eksempel i Kalevala. Hais fortelling låner også et element fra middelalderens moraliteter, nemlig personifiseringen av menneskenes dyder og laster. I Kurnivamahainen kissa opptrer herr G. Rådig, inkarnasjonen av grådighet.

Verket øser også av nonsenslitteraturen. Et trekk som peker i denne retningen, er den stadige leken med målestokker. Jenta som er hovedperson i boka, er overdrevent liten, mens katten med den murrende magen stadig blir større eller mindre. “Katten, derimot, krympet og krympet helt til den først bare var på størrelse med verden, så med en høyblokk, så med en elefant, og så med en hest.” 

Selv om boka til Hai spiller bevisst på litterære tradisjoner, trenger ikke leseren å ha oversikt over den vestlige litteraturhistorien for å kunne nyte den. Kurnivamahainen kissa er et selvstendig verk som taler til lesere i mange aldre.

En vesentlig del av helheten utgjør Teemu Juhanis svarthvite strekillustrasjoner. I tråd med den fartsfylte historien i boka rommer de lekne illustrasjonene mye bevegelse og handling, og en overflod av herlige detaljer. 

Magdalena Hai (1978) er en finsk forfatter. Hun har gitt ut barne- og ungdomslitteratur siden 2012. Produksjonen omfatter spekulativ fiksjon, grøssernoveller og barnebøker. Kurnivamahainen kissa har sanket atskillige prisnominasjoner (Arvid Lydecken i 2017, Runeberg Junior i 2017 og Tulenkantaja i 2018).

Teemu Juhani (1987) er en finsk illustratør, tegneseriekunstner og grafisk designer som for tiden arbeider i London.