Naja Rosing-Asvid

Naja Rosing-Asvid
Photographer
Helle Nørregaard
Naja Rosing-Asvid: Pipa Sulullu qaangiipput. Bildebok, Milik Publishing, 2022. Nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2023.

Motivering

Hvordan skape vennskap hos barn på tvers av språkbarrierer, og de voksnes fordommer og de-og-oss-tankegang. Det er inngrodde fordommer hos de voksne som Naja Rosing-Asvid gjør opp med i sin bok Pipa Sulullu qaangiipput (dansk utgave: «Pipa og Suluk går over stregen»). I boka anskueliggjøres problematikken med to spurvefamilier, snøspurvene og buskspurvene, som bor rett ved siden av hverandre. Selv om spurvene er veldig like, spiser de samme insektene og synger og kvitrer på nesten samme måte, går det liksom en usynlig strek mellom de to familiene, og spesielt de voksne har de verste fordommer om de andre spurvefamiliene. Ved en anledning krysser de to «hovedpersonene» Pipa og Suluk, fra hver sin spurvefamilie, denne streken og begynner å forstå at de er veldig like og godt kan være venner. Det er det viktige budskapet i boka. Vi kjenner så godt de språklige utfordringene, både på Grønland og i de andre nordiske landene, og hvor mye det betyr at man anstrenger seg for å forstå hverandre, men at man saktens kan være venner til tross for ulikheter.

 

Dialogene mellom fuglene er anskueliggjort med tegneserieaktige snakkebobler som gjør oppslagene levende og innbydende. En enkel og forståelig måte å fortelle om et vanskelig tema på for de små, og et oppgjør med de voksnes fordommer. Og Naja Rosing-Asvid formidler problematikken varmt og vellykket til de yngste barna.

 

Hvordan fugleungene lærer å se skjevt til «de andre» står lysende klart på de første oppslagene, der foreldre og besteforeldre har det travelt med å sladre og lufte sin uangripelige kunnskap om nabofuglene. Men en dag blir den lille buskspurvungen Pipa og den lille snøspurvungen Suluk begge jaget av en stor ravn og ufrivillig sperret inne sammen i en sprekk i en klippe. Den farlige situasjonen de har havnet i sammen, tvinger dem til å kommunisere, og de oppdager at de med litt anstrengelse forstår hverandre godt.

 

Med Pipa Sulullu qaangiipput tar Naja Rosing-Asvid på en humoristisk måte opp universelle temaer som fordommer og «de-og-oss- tankegang» og vennskap på tvers av språkbarrierer.

 

Boka er gjennomillustrert med varme, fargemettede helsidesillustrasjoner med mange finurlige detaljer å gå på oppdagelseferd i. Dialogene mellom fuglene er anskueliggjort med tegneserieaktige snakkebobler som gjør oppslagene levende og innbydende. Også brødteksten er talespråkspreget med for eksempel mange utrop og spørsmål. Formen inviterer til avstikkere og prat underveis i lesingen.

 

Med humor når man ofte bredere ut med et budskap, og Naja Rosing-Asvids måte å ta for seg en kultur- og språkproblematikk som hun selv er dypt engasjert i, greier å begeistre og sette i gang tanker og samtaler mellom barn og voksne.

 

Som en anmelder i det danske tidsskriftet Børn og Bøger skriver: «… et vakkert bildeepos der fornuften vinner og fordommer og deres følgesvenner forsvinner.»

 

Naja Rosing-Asvid er arkitekt og bildekunstner og har utgitt en rekke barnebøker siden 2012, blant annet serien om den lille hjelpeånden Aqipi. Hun var nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris i 2015 for Aqipi – til sommerfest.