Naja Rosing-Asvid

Naja Rosing-Asvid
Photographer
Helle Nørregaard
Naja Rosing-Asvid: Pipa Sulullu qaangiipput. Bilderbok, Milik Publishing, 2022. Nominerad till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2023.

Motivering

Hur skapar man vänskap mellan barn över språkbarriärer och de vuxnas fördomsfulla tankegångar om ”vi och dom”? Det är dessa teman om ingrodda fördomar hos de vuxna som Naja Rosing-Asvid gör upp med i sin bok Pipa Sulullu qaangiipput (“Pipa och Suluk går över gränsen”). I boken åskådliggörs problematiken med två sparvfamiljer, snösparvarna och busksparvarna, som bor precis intill varandra. Oavsett att sparvarna är väldigt lika, äter samma insekter, sjunger och kvittrar nästan på samma sätt, så finns det liksom en osynlig gräns mellan de två familjerna, och särskilt de vuxna har de värsta fördomar om den andra sparvfamiljen. Vid ett tillfälle kommer de två ”huvudpersonerna” Pipa och Suluk från deras respektive sparvfamiljer, över gränsen och börjar förstå att de är mycket lika och faktiskt kan vara vänner. Det är det viktiga budskapet i boken. Vi känner mycket väl till de språkliga utmaningarna, både på Grönland och i de övriga nordiska länderna, men man kan i själva verket vara vänner trots olikhet – och det är viktigt att man anstränger sig för att förstå varandra.

 

Dialogerna mellan fåglarna illustreras med serieliknande talbubblor, som gör uppslagen levande och inbjudande. Ett fint och förståeligt sätt att beskriva ett svårt ämne för de små och en uppgörelse med de vuxnas fördomar. Den problematiken förmedlar Naja Rosing-Asvid varmt och lyckat till de yngsta barnen.

 

Hur fågelungarna lär sig att se snett på ”de andra” står lysande klart på de första uppslagen, där föräldrar och mor- och farföräldrar är i full gång med att skvallra och lufta sina oantastliga kunskaper om grannfåglarna. Men en dag blir den lilla busksparvungen Pipa och den lilla snösparvungen Suluk båda jagade av en stor korp och ofrivilligt inspärrade tillsammans i en bergsskreva. Den gemensamma faran tvingar dem att kommunicera med varandra och de märker att de med lite ansträngning kan förstå varandra.

 

Med Pipa Sulullu qaangiipput tar Naja Rosing-Asvid på ett humoristiskt sätt upp universella teman, som fördomar och ”vi och dom”-tankesätt och vänskap över språkbarriärer.

 

Boken är genomgående illustrerad med varma, färgmättade helsidesillustrationer med många finurliga detaljer att upptäcka. Dialogerna mellan fåglarna illustreras med serieliknande talbubblor, som gör uppslagen levande och inbjudande. Också brödtexten är talspråkspräglad med exempelvis många utrop och frågor. Formen inbjuder till avstickare och samtal under läsningens gång.

 

Med humor når man ofta bredare ut med ett budskap, och Naja Rosing-Asvids sätt att ta sig an en kultur- och språkproblematik, som hon själv är djupt engagerad i, förmår begeistra och sätta igång tankar och samtal mellan barn och vuxna.

 

Som en recensent i den danska tidskriften Børn og Bøger skriver: ”… ett vackert bildepos, där förnuftet vinner, och fördomar och deras följeslagare försvinner.”

 

Naja Rosing-Asvid är arkitekt och bildkonstnär och har gett ut en rad barnböcker sedan 2012, bland annat serien om den lilla hjälpanden Aqipi. Hon var nominerad till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2015 for Aqipi – til sommerfest.