Swedish Algae Factory (Sverige)

Swedish Algae Factory (Sverige)
Photographer
Swedish Algae Factory
Øker solpanelers effekt med materiale utvunnet av alger.

Swedish Algae Factory er kandidat til Nordisk råds miljøpris 2017. Begrunnelsen er at Swedish Algae Factory byr på et innovativt konsept som gjør det mulig å ta vare på og sirkulere næringsstoffer (nitrogen og fosfor) på en effektiv måte, samtidig som man reduserer utslippene av disse eutrofierende stoffene i havmiljøer og vassdrag. Dette kombinert med konseptets høye energieffektivitet åpner for eksempel for utnytting av algenes kiselskall i solpaneler. Konseptet gjør det mulig å øke ressurseffektiviteten og dermed redusere avfallet i vannrensingen og i energiproduksjon via solpaneler.