Swedish Algae Factory (Sverige)

Swedish Algae Factory (Sverige)
Photographer
Swedish Algae Factory
Øger solpanelers kapacitet med materiale udvundet af alger.

Swedish Algae Factory er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2017. Begrundelsen er, at Swedish Algae Factory har udviklet et innovativt koncept, som gør det muligt at anvende og recirkulere næringsstoffer (kvælstof og fosfor) på en effektiv måde, samtidig med at man reducerer udledningen af disse eutrofierende stoffer i havmiljøer og vandløb. Dette kombineret med konceptets høje energieffektivitet baner blandt andet vejen for at anvende algernes kiselskal i solpaneler. Konceptet gør det muligt at øge ressourceeffektiviteten i forbindelse med vandrensning og energiproduktion via solpaneler samt at reducere affaldsmængden i begge processer.