Swedish Algae Factory (Sverige)

Swedish Algae Factory (Sverige)
Photographer
Swedish Algae Factory
Ökar effekten hos solpaneler med material utvunnet från alger.

Swedish Algae Factory nomineras till Nordiska rådets miljöpris 2017. Motiveringen är att Swedish Algae Factory bjuder på ett innovativt koncept som gör det möjligt att ta till vara och cirkulera näringsämnen (kväve och fosfor) på ett effektivt sätt, samtidigt som man minskar på utsläpp av dessa eutrofierande ämnen i havsmiljön och i vattendragen. Det här kombinerat med konceptets höga energieffektivitet öppnar till exempel upp för utnyttjande av algernas kiselskal i solpaneler. Konceptet gör det möjligt att öka resurseffektiviteten och därmed minska avfallet i vattenrening och i energiproduktion via solpaneler.