Avdelingen for kultur og ressurser (KR)

Avdelingen for kultur og ressurser koordinerer det nordiske samarbeidet innenfor områdene MR-kultur: Kunst og kulturprosjekter, medier, de nordiske hus, samt barn og unge; MR-likestilling; MR-FJLS: Fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk – og herunder også Ny nordisk mat.

Innhold