Avdelingen for kultur og ressurser (KR)

Avdelingen for kultur og ressurser koordinerer det nordiske samarbeidet innenfor områdene MR-K: kunst- og kulturprosjekter, medier og de nordiske husene; MR-SAM: barn og unge (Nordisk barne- og ungdomskomité); MR-JÄM: likestilling og LGBTI; MR-FJLS: fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler, skogbruk og Ny nordisk mat.

Content