Jämställdhet, internationellt samarbete, naturresurser och kultur (LINK)

Avdelning för jämställdhet, internationellt samarbete, naturresurser och kultur koordinerar det nordiska samarbetet inom områdena: Jämställdhet och LGBTI; Barn och unga (Nordiska barn- och ungdomskommittén); Internationellt samarbete; Fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel, skogsbruk och Ny nordisk mat; Kultur, konst, medier och de nordiska kulturinstitutionerna