De nordiske landene står sammen mot fiskerikriminalitet

06.09.17 | Nyhet
Fish crime
Photographer
Image courtesy of PescaDolus / pescadolus.com
Åtte fiskeriministere fra de nordiske landene Danmark, Færøyene, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland har lagt frem en felles erklæring mot grenseoverskridende organisert kriminalitet i den globale fiskerinæringen. Erklæringen ble utstedt gjennom Nordisk ministerråd.

Norge har for tiden presidentskapet i Nordisk ministerråd, og kriminalitet i fiskerinæringen er et av de spørsmålene som Norge særlig har rettet søkelyset mot i det nordiske samarbeidet.

Utfordringene i Norden er også en del av de globale utfordringene, og internasjonalt samarbeid mellom kontinenter og regioner er helt avgjørende. Vi støtter to prosjekter mot fiskerikriminalitet med deling av etterretningsinformasjon og forskning, og mitt budskap er at Norden er rede for å samarbeide.

I den felles erklæringen sier ministrene blant annet at: 
“Verdenssamfunnet må anerkjenne at det grenseoverskridende organisert kriminalitet eksisterer i den globale fiskerinæringen, og at denne aktiviteten har alvorlige konsekvenser for økonomien, påvirker markedene, skader miljøet og underminerer menneskerettighetene," og at "alle verdens regioner må samarbeide".


“Utfordringene i Norden er også en del av de globale utfordringene, og internasjonalt samarbeid mellom kontinenter og regioner er helt avgjørende. Nordisk ministerråd støtter to prosjekter mot fiskerikriminalitet med deling av etterretning og forskning, og mitt budskap er at Norden er rede til å samarbeide," sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk ministerråd.

25. og 26. september 2017 arrangerer UNDOC (United Nations Office on Drugs and Crime), INTERPOL, Nordisk ministerråd, Norge, Indonesia og PescaDolus et internasjonalt symposium om fiskerikriminalitet i Wien.

Nordisk ministerråds erklæring om grenseoverskridende organisert fiskerikriminalitet

Internasjonalt symposium om fiskerikriminalitet (fishcrime.com)