Hvor inkluderende er kulturlivet i Norden?

30.01.18 | Nyhet
Vem får vara med? Nordisk kulturpolitisk dag i Stockholm
Photographer
Hedvig Franzén-Brunius
Vi må stå sammen om å verne den kunstneriske friheten. Et sterkt demokrati sikrer at også minoriteter har gode forutsetninger. Det sa Sveriges kultur- og demokratiminister Alice Bah Kuhnke under innvielsen av den nordiske kulturpolitiske konferansen ”Hvem får være med?” i Stockholm på mandag.

Konferansen lokket til seg 400 beslutningstakere, forskere og kulturutøvere fra hele Norden som diskuterte integrering og inkludering i kultursektoren i Norden med utgangspunkt i tre nye rapporter. Arrangementet inngikk i Sveriges formannskapsprogram for Nordisk ministerråd 2018, og kultur- og demokratiminister Alice Bah Kuhnke framhevet behovet for nordisk samarbeid:

– Det er veldig viktig for meg å bygge nære og tette relasjoner med kollegene mine i Norden, slik at vi skaper et inkluderende samfunn ved hjelp av kulturen.  

Alle har ikke samme muligheter

Resultatene viser manglende mangfold i statlige kulturinstitusjoner. Andelen ansatte med utenlandsk bakgrunn øker, men ikke i samme takt som i befolkningen i sin helhet.

– Det er grunn til å undersøke hvilke hindre som står i veien for å øke denne representasjonen, mener Erik Peurell, utreder ved Kulturanalys Norden, og på konferansen ble rekrutteringsprosesser debattert og nye innspill etterlyst.

Men det er store forskjeller mellom ulike områder. Orkesterinstitusjoner har for eksempel en høy andel ansatte med utenlandsk bakgrunn sammenlignet med museumssektoren. 

Flest kvinnelige sjefer på Island

Kjønnsfordelingen blant ansatte i den statlige kultursektoren i Norden er jevnere, selv om mulighetene for makt og innflytelse varierer betydelig.

Island er det eneste landet der kvinner har større sannsynlighet enn menn for å få en en sjefsposisjon. Der er 75 prosent av de fungerende sjefene kvinner. Tilsvarende tall for Danmark er 42 prosent.

Sammenlignet med arbeidsmarkedet som helhet er de statlig finansierte kulturinstitusjonene i forkant. På Island er andelen kvinner i sjefsposisjon 38 prosent og i Danmark 26 prosent.

Metoo viser vei til forandring

– Statistikken viser at alle ikke er med, og at vi må jobbe videre med dette i Norden. Metoo er en samfunnsendring, og den skal inspirere oss til å takle også dagens tema, likestilling, likeverd og integrering, sa Mikael Höysti, avdelingssjef for kultur ved Nordisk ministerråd, da han avsluttet konferansen.

Til tross for at det fortsatt finnes store utfordringer, gir rapportene forutsetninger for forbedringer. Niels Righold, adm.dir. for Center for Kunst & Interkultur i København, sier:

– I motsetning til tidligere har vi nå i hvert fall statistisk underlag som belyser området.

Også Karolina Windell, daglig leder for Kulturanalys Norden, satte stor pris på å følge debatten om likestilling og mangfold i den nordiske kultursektoren:

– For å forstå i hvilken grad kulturlivet er inkluderende eller ekskluderende trenger vi stabilt kunnskapsgrunnlag. Men like viktig er det at vi når ut med kunnskapen. Den nordiske kulturpolitiske dagen er en arena for kunnskapsutveksling og dialog som kan bidra til innsikt og handling.

 

“Hvem får være med?” ble arrangert av Kulturanalys Norden og Norsk kulturråd i Stockholm 29. januar 2018. Se program (kulturanalysnorden.se)

Rapporter til nedlasting