Innhold

16.02.18 | Nyhet

Ny nordisk rapport: Finland og Danmark i front på innovation i Norden

En ny rapport fra Nordisk Ministerråd, State of the Nordic Region, analyserer nøgletal fra de nordiske lande og sammenligner dem på tværs af grænser og regioner. Tallene viser, at Norden fortsat er stærk på innovation og med Finland og Danmark som de førende lande.

15.02.18 | Nyhet

Norden i vekst

Befolkningen i Norden vokser raskere enn i resten av Europa, men samtidig forskyves aldersfordelingen også mer markant mot de større eldre årskullene her enn den gjør samlet på resten av kontinentet. Urbaniseringen, som er en tydelig tendens i hele Norden, skyldes ikke minst et samspill...

24.08.18 | Information

Last ned Tilstanden i Norden 2018

I State of the Nordic Region 2018 ser man nærmere på faktaene og tallene bak den aktuelle utviklingen på regionalt nivå i de nordiske landene, inkludert Grønland, Færøyene og Åland.