Stöd från Nordiska ministerrådets arbetsmarknadsutskott

19.07.18 | Stödmöjlighet
Nedan finns en översikt över hur du ansöker om stöd från Nordiska ministerrådets arbetsmarknadsutskott.

Information

Opportunity category
Bidrag
Countries
Åland
Danmark
Finland
Grönland
Färöarna
Island
Norge
Sverige

Stöd från Nordiska ministerrådets arbetsmarknadsutskott

Projektmedlen från arbetsmarknadsutskottet är avsedda att ge stöd till nordiska projekt inom arbetslivsområdet. Projekten kan exempelvis omfatta analyser, konferenser eller tematräffar som bidrar till att förstärka samarbetet mellan de nordiska länderna när det gäller ömsesidigt utbyte av erfarenheter inom arbetslivsområdet. De projekt som finansieras av arbetsmarknadsutskottet ska ha en nordisk inriktning och omfatta minst tre nordiska länder. Man ser dessutom gärna att Färöarna, Grönland och Åland involveras.

Allmän vägledning och information om stöd

Utskottet rekommenderar att sökande bekantar sig med nedanstående information innan de skickar in ansökningar till arbetsmarknadsutskottets sekreterare. Ytterligare frågor kan därefter riktas till utskottssekreteraren. På den här sidan finns länkar till ansökningsblanketten samt en vägledning om stöd från utskotten under Nordiska ämbetsmannakommittén för arbetsliv (ÄK-A).

Ansökningsblankett till arbetsmarknadsutskottet

The Labour Market Committee application form for project funding

Nästa utlysning

Arbetsmarknadsutskottet har inte för närvarande någon utlysning av stöd inplanerad.