Støtte fra Nordisk ministerråds arbeidsmarkedsutvalg

19.07.18 | Støttemulighet
Her finner du en oversikt over hvordan du søker om støtte fra Nordisk ministerråds arbeidsmarkedsutvalg.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Finland
Grønland
Færøyene
Island
Norge
Sverige

Støtte fra Nordisk ministerråds arbeidsmarkedsutvalg

Prosjektmidlene fra arbeidsmarkedsutvalget er tenkt som støtte for nordiske prosjekter innenfor arbeidslivsområdet. Prosjektene kan for eksempel omfatte analyser, konferanser eller temamøter som bidrar til å styrke samarbeidet mellom de nordiske landene med tanke på gjensidig erfaringsutveksling innenfor arbeidslivsområdet. De prosjektene som finansieres av arbeidsmarkedsutvalget, skal ha et nordisk siktemål og omfatte minst tre nordiske land. Utvalget ser gjerne at Færøyene, Grønland og Åland trekkes inn.

Generell veiledning og informasjon om støtte

Før søknadene sendes til arbeidsmarkedsutvalgets sekretær, ber utvalget om at søkerne gjør seg kjent med informasjonen nedenfor. Utdypende spørsmål kan rettes til utvalgssekretæren. På denne siden finner du lenker til søknadsskjema samt en veiledning om støtte fra utvalgene under Nordisk embetsmannskomité for arbeidsliv (EK-A).

Søknadsskjema i Arbeidsmarkedsutvalget

The Labour Market Committee application form for project funding

Neste utlysning

Arbeidsmarkedsutvalget har ingen utlysninger planlagt akkurat nå.