Nordiska ministerrådet för arbetsliv (MR-A)

De nordiska regeringarnas samarbete inom sysselsättnings- och arbetsmarknadsområdet samt områdena arbetsmiljö och arbetsrätt leds av de nordiska arbets- och sysselsättningsministrarna, vilka utgör MR-A

Information

Postadress

Nordisk Ministerråd
Ved Standen 18
1061 København K

Contact
Phone
+45 3396 0200

Content

    Persons
    News
    Declaration
    Information
    Funding opportunities