Nordiska ministerrådet för arbetsliv (MR-A)

De nordiska regeringarnas samarbete inom sysselsättnings- och arbetsmarknadsområdet samt områdena arbetsmiljö och arbetsrätt leds av de nordiska arbets- och sysselsättningsministrarna, vilka utgör MR-A

Information

Postadress

Nordisk Ministerråd
Ved Standen 18
1061 København K

Kontakt
Telefon
+45 3396 0200
Kontakt

Innehåll