Støtte fra Nordisk Ministerråds Arbejdsmarkedsudvalg

19.07.18 | Støttemulighed
I det følgende finder du en informationsoversigt over hvordan du ansøger om støtte fra Nordisk Ministerråds Arbejdsmarkedsudvalg.

Information

Opportunity category
Tilskud
Countries
Åland Islands
Danmark
Finland
Grønland
Færøerne (Føroyar)
Island
Norge
Sverige

Støtte fra Nordisk Ministerråds Arbejdsmarkedsudvalg

Projektmidlerne fra Arbejdsmarkedsudvalget er tænkt som støtte for nordiske projekter inden for arbejdslivsområdet. Projekterne kan for eksempel omfatte analyser, konferencer eller temamøder, som bidrager til at styrke samarbejdet mellem de nordiske lande med henblik på gensidig erfaringsudveksling inden for arbejdslivsområdet. De projekter, som finansieres af Arbejdsmarkedsudvalget, skal have et nordisk sigte og omfatte mindst tre nordiske lande. Det ses desuden gerne, at Færøerne, Grønland og Åland områder inddrages.

Generel vejledning og information om støtte

Før ansøgninger indsendes til Arbejdsmarkedsudvalgets sekretær, henstiller udvalget til at ansøgere gør sig bekendt med nedenstående information. Uddybende spørgsmål kan efterfølgende rettes til udvalgssekretæren. På denne side findes links til ansøgningsblanket, samt en vejledning om støtte fra udvalgene under Nordisk Embedsmandskomité for Arbejdsliv (EK-A).

Ansøgningsblanket i Arbejdsmarkedsudvalget 

The Labour Market Committee application form for project funding

Næste udbud

Arbejdsmarkedsudvalget har lige nu ingen udbud planlagt.