Brexit öppnar för mera nordiskt EU-samarbete

08.04.19 | Nyhet
EU-debatt under Nordiska rådets temasession 2019.

EU-debatt på temasessionen i Köpenhamn 2019. Medverkande: Margrete Auken, Mette Bock, Kimmo Sasi, Jessica Polfjärd och Morten Løkkegaard.

Fotograf
Matts Lindqvist

I Brexit-debatten deltig Margrete Auken, Mette Bock, Kimmo Sasi, Jessica Polfjärd och Morten Løkkegaard.

Det behövs mera nordiskt samarbete i EU när Storbritannien lämnar unionen. Bland annat det budskapet fördes fram i en EU-valdebatt i samband med Nordiska rådets temasession i Köpenhamn på måndagen.

Det här var första gången som kandidater från alla tre nordiska EU-länder, Danmark, Finland och Sverige, möttes i en debatt inför ett Europaparlamentsval. Debatten var indelad i tre teman: Norden efter Brexit, klimatpolitik samt försvars- och säkerhetspolitik.

I Brexitfrågan rådde stor enighet bland paneldeltagarna, som beklagade att de nordiska länderna förlorar en viktig vän och partner när Storbritannien lämnar EU.

- Vi mister en ”like-minded” nära allierad. Vi i de nordiska länderna har en gemensam historia och liknande värderingar, men om vi ska ha en stark röst i EU måste vi arbeta mera tillsammans, sade Danmarks kulturminister Mette Bock, som är spetskandidat för Liberal Alliance i Europaparlamentsvalet.

Mette Bock fick starkt medhåll av bland andra Kimmo Sasi, från Samlingspartiet i Finland. Han betonade att de nordiska länderna nu måste söka kompanjoner på annat håll, bland annat samarbeta tätare med de baltiska länderna och Tyskland.

- Och titta på statistiken. De nordiska länderna är bäst på många områden, vi kan ta en mera ledande roll i EU. Vi han exportera den nordiska modellen mer effektivt i Europa.

Norden har också utmaningar

Också i klimatfrågan såg flera kandidater möjligheter för mer nordiskt samarbete. Budskapet var att Norden har mycket erbjuda övriga Europa och världen när det gäller att visa att den gröna omställningen kan generera jobb och ekonomi.

Men Norden ska inte enbart ses som en föregångsregion, menade Rasmus Nordqvist, som är spetskandidat för Alternativet i Danmark.

- Norden har inte bara fantastiska svar på klimatutmaningarna utan också stora utmaningar, sade han. 

I debatten om försvars- och säkerhetspolitik rådde det delade åsikter i en del frågor, dels på grund av att de nordiska länderna har valt olika i allianstillhörighet och dels på grund av partitillhörighet.

Arrangör för debatten var Nordiska rådets danska delegation och moderator var Anna Gaarslev, Europakorrespondent för danska public service-bolaget DR.

Debatten var ett sidoevenemang till Nordiska rådets temasession som äger rum i Köpenhamn den 8-9 april.