Dagordning

  09.04.19

  11:00 - 11:05
  1. Sessionens öppnande

  1.1 Fastställande av deltagarlistan

  1.2 Godkännande av dagordningen

  1.3 Regler för temasessionens genomförande, dokument 2a/2019

  11:05 - 12:05
  2. Jämställdhet – förutsättning för demokrati

  2.1 Aktuell debatt

  12:05 - 12:15
  3. Internationellt samarbete

  3.1 Inlägg från gäster

  12:15 - 12:30
  4. Tillväxt och utveckling
  12:30 - 13:15
  Lunch
  15:25 - 15:30
  10. Sessionens avslutande
  Nyheter
  Program
  Information