Dagordning

09.04.19

11:00 - 11:05
1. Sessionens öppnande

1.1 Fastställande av deltagarlistan

1.2 Godkännande av dagordningen

1.3 Regler för temasessionens genomförande, dokument 2a/2019

11:05 - 12:05
2. Jämställdhet – förutsättning för demokrati

2.1 Aktuell debatt

12:05 - 12:15
3. Internationellt samarbete

3.1 Inlägg från gäster

12:15 - 12:30
4. Tillväxt och utveckling
12:30 - 13:15
Lunch
15:25 - 15:30
10. Sessionens avslutande
09.04.19 | Nyhet

Norden kanaliserar ungas miljöengagemang

Nu sätter arbetet igång med att mobilisera Nordens unga för ett nytt kraftfullt miljöavtal. Det handlar om att erbjuda miljöengagerade unga att bygga upp sin kunskap och uppnå inflytande över FN-avtalet om biologisk mångfald som ska antas år 2020.

09.04.19 | Nyhet

Rapport: Nu är rätt läge för Norden att stärka sitt ”fredsbrand”

Det finns ett momentum och en växande vilja bland de nordiska länderna att öka samarbetet inom freds- och konfliktlösning. Det finns också möjligheter att stärka det ”nordiska fredsvarumärket” just nu. Det sägs i en ny nordisk rapport.

04.09.19 | Information

Praktisk information om Nordiska rådets temasession 2019

Här får du praktisk information om Nordiska rådets temasession 8-9 april 2019.