Agenda

09.04.19

11:00 - 11:05
1. Sessionens öppnande

1.1 Fastställande av deltagarlistan

1.2 Godkännande av dagordningen

1.3 Regler för temasessionens genomförande, dokument 2a/2019

11:05 - 12:05
2. Jämställdhet – förutsättning för demokrati

2.1 Aktuell debatt med samarbetsministrarna (MR-SAM) och ministerrådet för jämställdhet (MR-JÄM)

12:05 - 12:15
3. Internationellt samarbete

3.1 Inlägg från gäster

12:15 - 12:30
4. Tillväxt och utveckling

4.1 Betænkning over medlemsforslag om finansiering til en Nordisk Filmkommission, A 1751/tillväxt, Reservation

4.2 Omröstning

12:30 - 13:15
Lunch

4.1 Betænkning over medlemsforslag om finansiering til en Nordisk Filmkommission, A 1751/tillväxt, Reservation

4.2 Omröstning

13:15 - 13:30
5. Kultur

5.1 Betænkning over medlemsforslag om lancering af Spil Nordisk, A 1777/kultur

5.2 Omröstning

13:30 - 14:00
6. Ministerrådets redogörelser och presentationer

6.1 Nordiska ministerrådets redogörelse om antibiotikaresistens, dokument 4/2019

6.2 Nordiska ministerrådets presentation av handlingsplan för rörlighet 2019–21

14:00 - 14:30
7. Välfärd

7.1 Betänkande över medlemsförslag om att inte deportera till farliga länder, A 1787/välfärd, nytt yrkande

7.2 Betänkande över medlemsförslag om att tillåta sexuella minoriteter att donera blod, A 1788/välfärd, Nytt yrkande

7.3 Omröstning

14:30 - 14:40
8. Nordiska rådets interna ärenden

8.1 Nordiska rådets årsberättelse 2018, dokument x/2019

8.2 Slutbehandling och upprätthållande av rekommendationer, framställningar och interna beslut, dokument x/2019

8.3 Omröstning

14:40 - 15:25
9. Första behandling av nya medlemsförslag

9.1 Medlemsförslag om nordiskt samarbete mot hedersförtryck, A 1803/välfärd, Mittengruppen

9.2 Medlemsförslag om E-recept inom Norden, A 1798/välfärd, Den socialdemokratiske gruppe

9.3 Medlemsförslag om att tydliggöra den nordiska nyttan i Nordiska rådets medlemsförslag, A1801/presidiet, Den Konservative Gruppe

9.4 Medlemsförslag om att stoppa adoptioner från diktaturer eller osäkra länder, A 1806/välfärd, Nordisk Grønt Venstre

9.5 Medlemsforslag om en fælles nordisk autorisationsordning for osteopater, A 1808/kultur, Nordisk Frihed

9.6 Medlemsförslag om åtgärder mot övergödningen av Östersjön, A 1805/hållbart, Mittengruppen

9.7 Medlemsforslag om statsstøttereglene i Norden, A 1800/vekst, Den socialdemokratiske gruppe

9.8 Medlemsförslag om att förbättra villkoren för polisens verksamhet i Norden, A 1807/presidiet, Blå framtid

15:25 - 15:30
10. Sessionens avslutande
18.03.19 | Nyhet

Nordiska spetskandidater möts i EU-valdebatt

Det blir en helnordisk valdebatt inför vårens Europaparlamentsval. Nordiska rådet samlar för första gången valkandidater från alla tre nordiska EU-länder till en gemensam debatt den 8 april. Det sker i samband med rådets temasession i Köpenhamn.

14.03.19 | Nyhet

"Ny nordisk fred" tema på seminarium kring freds- och konfliktlösning

Vilka förutsättningar finns det för nordiskt samarbete inom fred- och konfliktlösning i dagens multipolära värld? Svaret på den frågan ges i en ny rapport som offentliggörs i samband med Nordiska rådets temasession i Köpenhamn den 9 april.

01.03.19 | Information

Praktisk information om Nordiska rådets temasession 2019

Här kan du läsa praktisk information om Nordiska rådets temasession 8-9 april 2019.